Beste cursist, het doet ons plezier dat u gekozen heeft voor onze school. Om het reilen en zeilen zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft Cursa een centrumreglement opgesteld. Dit reglement brengt je op de hoogte van je rechten en plichten als cursist in ons centrum.

U kan het reglement hieronder downloaden. Bij vragen kan u ons altijd contacteren.