Vanwege het Coronavirus zijn we genoodzaakt de scholen te sluiten. Alle maatregelen die getroffen zijn voor de vakantie, blijven verder lopen tot minstens 1 juni.
Afstandsonderwijs blijft het uitgangspunt.

Het Volwassenenonderwijs zal gefaseerd en in zeer beperkte mate terug voorzien in contactonderwijs.

Vanaf 18 mei:

* Alle betrokken cursisten worden gecontacteerd.
* Afstandsonderwijs blijft het uitgangspunt en de norm.
* Stages kunnen hernomen worden indien noodzakelijk voor het behalen van het certificaat of diploma.
* In een eerste fase (18/5 tot en met 31/05) is er enkel individueel contact met cursisten op afspraak.

Vanaf 1 juni:

* Afstandsonderwijs blijft het uitgangspunt en de norm.
* Er bestaat de de mogelijkheid om les te geven en te evalueren in een beperkt aantal opleidingen (zie hieronder)
* Alle betrokken cursisten worden gecontacteerd.
* We zullen strenge veiligheidsmaatregelen hanteren met verplichte mondmaskers voor cursisten, social distancing, …

We bekijken momenteel de mogelijkheden om op te starten voor volgende toegelaten studiegebieden:
– Algemene Personenzorg
– Auto
– Bakkerij
– Horeca
– ICT-Technieken (netwerktechnicus)
– Lassen
– Lichaamsverzorging
– Mechanica-electriciteit
– Nederlands tweede taal – richtgraad 1
– Schrijnwerkerij
– Specifieke personenzorg

De modules van alle andere studiegebieden blijven via afstandsonderwijs les volgen en starten dit schooljaar niet meer op.

Wanneer de huidige maatregelen opgeheven worden voor alle opleidingen en onder welke voorwaarden we weer volledig kunnen opstarten, wordt wekelijks overlegd met het GEES (Groep Experts belast met de exitstrategie).

Lees hier de volledige gedetailleerde uitleg van onze directie.

Het secretariaat is enkel geopend op afspraak. Wij blijven bereikbaar via telefoon, mail en smartschool.

Klik hier voor onze Cursa – Corona – aangepaste gegevens en contacttijden