menu

Aanvullende algemene vorming (AAV)

Terug naar overzichtarrow right
naar het rooster ▾

Praktische info

Je wilt je diploma secundair onderwijs graag behalen om verder te studeren, beter te presteren op de arbeidsmarkt, of gewoon voor jezelf.
Een diploma secundair onderwijs biedt verschillende voordelen: je hebt toegang tot het Hoger Onderwijs, je kan starten bij openbare diensten zoals politie, brandweer, je wordt in een hogere weddeschaal betaald, …

Hoe oud of hoe jong je ook bent, het is nooit te laat om je leven een nieuwe wending te geven. In ons centrum krijg je een nieuwe kans. Onze ervaren docenten staan klaar om jou daarbij te helpen en je te gidsen richting opleiding en diploma.

In het volwassenenonderwijs is het behalen van een diploma secundair onderwijs mogelijk als je de opleiding Aanvullende Algemene Vorming combineert met een beroepsspecifieke opleiding. Als je beide trajecten succesvol beëindigt, ontvang je een volwaardig diploma secundair onderwijs.

Overzicht opleiding

De opleiding is ingedeeld in 18 modules, waaronder Wiskunde, Nederlands, Frans of Engels, ICT, Wetenschappen, Maatschappij, Cultuur en Samenwerking.

Je volgt AAV voorafgaand aan of aansluitend op een beroepsgerichte opleiding, maar je kan er ook voor kiezen om de beide te combineren. Je wordt hierin persoonlijk begeleid door ervaren lesgevers.

Je krijgt advies en ondersteuning van onze trajectbegeleider. Deze bekijkt samen met jou op basis van je startcompetenties welk traject het meest geschikt is en begeleidt je verder doorheen de opleiding.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te mogen starten aan deze opleiding. 
Het is belangrijk om tijdig in te schrijven, klik op het rooster en schrijf je in voor een intake gesprek met onze coördinatoren.
De eerste week van september wordt besteed aan het opfrissen van je kennis en het voorbereiden van een reeks proeven. Door middel van deze proeven kunnen we je de juiste modules toekennen.

Tenminste 18 jaar zijn.
Als vrijstelling gelden attesten reeds behaald in andere Tweedekanscentra of bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
Er kunnen ook vrijstellingen toegekend worden op basis van eerder behaalde rapporten (behaald vanaf juni 2005!).
Breng daarom bij inschrijving steeds je attest tweede graad (indien je dit hebt) en je rapporten 5° en/of 6° jaar uit andere scholen mee.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

WIJ ZIJN FLEXIBEL EN A LA CARTE

  • Je wil een aantal losse modules volgen.
  • Je kan de lessen overdag of ‘s avonds volgen.
  • Je kan een gedeelte van je traject zelf bepalen.
  • Met de nodige voorkennis kan je vrijstellingen verkrijgen.

Er zijn verschillende mogelijkheden, we kunnen de trajecten aanpassen aan je eigen snelheid. Onze coördinatoren zullen je begeleiden naar de juiste keuze.

Inschrijvingskosten

Voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming betaal je GEEN inschrijvingsgeld, enkel een bijdrage voor cursus en eventuele onkosten.

Indien je een beroepsgerichte opleiding combineert met AAV, en je je diploma secundair onderwijs behaalt, dan kan je een premie aanvragen en wordt je inschrijvingsgeld van deze beroepsgerichte opleiding terugbetaald.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor een intake gesprek voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Algemeen Aanvullende Vorming. Volg je deze opleiding in combinatie met een beroepsopleiding, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Extra info/ documenten

Wiskunde
De cursisten leren zich belangrijke wiskundige concepten, begrippen en vaardigheden eigen te maken. Het betreft zowel praktische, bruikbare wiskunde als de mogelijkheid tot abstracter en algoritmisch denken.

Informatie en communicatietechnologie
De cursisten verwerven een aantal basis ICT-vaardigheden, om met de alomtegenwoordigheid van ICT in de samenleving op een efficiënte en correcte manier om te gaan.

Wetenschappen
De cursisten verwerven een wetenschappelijke geletterdheid om hen enerzijds toe te laten toepassingen van natuurwetenschappen in de samenleving te herkennen en bij te dragen tot oordeelsvorming en standpuntbepaling t.a.v. maatschappelijke vraagstukken die met natuurwetenschappelijke toepassingen verband houden. Anderzijds verwerven de cursisten kennis, vaardigheden en attitudes die zinvol zijn voor de kwaliteit van het persoonlijk leven.

Maatschappij, cultuur, organisatie en samenwerking (MACUSA)
De cursisten verwerven essentiële kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van autonoom denken en handelen, communicatie en samenwerking, positief zelfbeeld en veerkracht, sociaal functioneren, exploratie, initiatief en creativiteit, actief burgerschap en sociale integratie.

Nederlands
De cursisten leren taal (Nederlands) gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatiesituaties; ter verbetering van hun taalvaardigheid reflecteren ze daarbij over hun eigen en andermans taalgebruik.