menu

Praktische info

De komst van een baby verandert veel in een gezin. Een kraamverzorgende kan een grote steun en toeverlaat zijn tijdens de kraamtijd. Zij/ hij verzorgt moeder en kind na de bevalling en zorgt dat het huishouden zo snel mogelijk terug op rolletjes loopt. Daarnaast bekommert zij/hij zich over de andere kinderen en geeft de ouders nuttige tips over (baby)voeding, verzorging en de baby-uitzet.
Zie jij het wel zitten om de hele dag in de weer te zijn met baby’s en hun nieuwe gezin? Dan zijn deze uitbreidingsmodules van kraamzorg zeker iets voor jou.

Overzicht opleiding

Deze opleiding is een uitbreiding op een vorige opleiding van zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Je kan dus deze uitbreidingsmodules enkel volgen wanneer je een diploma/ certificaat hebt behaald van Zorgkundige, Verzorgende en/ of Begeleider in de kinderopvang.

Voor zorgkundigen: omvat de opleiding: 120 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)

Voor begeleiders in de kinderopvang omvat de opleiding: 180 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)
- Organisatie van de huishoudelijke taken (40u)
- Kraamzorg: koken in de praktijk (20u)

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Een vooropleiding tot zorgkundige, verzorgende of begeleider in de kinderopvang is vereist. Twijfel je of je wel en niet kan instappen, schrijf je via het uurrooster in voor een intake gesprek, onze collega's helpen je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Deze opleiding kan u bij ons volgen in avonduren, 1 avond per week gedurende 1 of 1,5 schooljaar, afhankelijk van je reeds behaalde diploma.

Inschrijvingskosten

U betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 180€ (zorgkundigen) en 270€ (begeleiders in de kinderopvang). Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Kraamzorg.

Extra info/ documenten

- Een sterke motivatie is noodzakelijk
- Thuis studietijd kunnen vrijmaken
- Beschikken over een open leerhouding 

Praktische info

Als logistiek assistent ondersteun je het verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen, woonzorgcentra of andere gezondheidsvoorzieningen.

Overzicht opleiding

In deze opleiding komen volgende elementen aan bod:

Theorie:
Je leert hoe je het beste moet communiceren met de zorvragers, hef- en tiltechnieken, EHBO alsook logistieke technieken staan op het programma. Ook leer je omgaan met de verschillende materialen en hoe je deze moet onderhouden.

Begeleide intervisie:
Tijdens de 2 modules begeleide intervisie deel je praktijkervaringen en individuele leerproblemen met je medecursisten. 

Stageperiodes:
Je loopt in totaal minstens 250 uur stage in ziekenhuizen of woonzorgcentra. Het betreft hier 2 verschillende stageperiodes.
Wij zorgen voor begeleiding en onderhouden de contacten tussen de school en praktijk- of werksituatie, we voorzien aangepaste opdrachten, en we begeleiden je in je individueel leerproces. Je mag, indien gewenst, zelf je stageplaats kiezen.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te mogen starten aan deze opleiding. Twijfel je of je wel en niet kan/ wil instappen, schrijf je via het uurrooster in voor een intake gesprek, onze collega's helpen je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Het standaardtraject voor deze opleiding kan u bij ons volgen in dagonderwijs gedurende 1 semester.

Inschrijvingskosten

U betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 300€/semester. Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Logistiek assistent.

Extra info/ documenten

- Een sterke motivatie is noodzakelijk
- Thuis studietijd kunnen vrijmaken
- Beschikken over een open leerhouding 

Praktische info

Bijkomende zorgkundige handelingen

Zorgkundigen zullen straks 5 bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt

  • Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
  • Toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen) op de volgende manieren: oraal (inclusief inhalatie), rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde heparine).
  • Oraal toedienen van voeding en vocht.
  • Manueel verwijderen van fecalomen (verharde brokjes stoelgang).
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Overzicht opleiding

De opleiding zelf bestaat uit 180 lestijden in avondonderwijs en gaat door op dinsdag- en woensdagavond. Een gedeelte kan u thuis in afstandsonderwijs afwerken en voor het andere deel zullen de lessen bestaan uit contactonderwijs. Er worden 90 uren stage voorzien, dit kan in het eigen werkveld.

De opleiding bestaat uit volgende onderdelen
– kennismakingsmodules
– module: Parametrering van biologische functies
– opgesplitste module gericht op medicatie
– Bijkomende zorgvuldige handelingen: voeding en vocht
– compressietherapie

Er wordt een theoretische test afgelegd en permanent geëvalueerd met opdrachten. De stage wordt normaal gezien afgerond met een praktijktest van 2u en onze stagebegeleiders nemen deze proef af aan de hand van een checklist

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Je bent reeds in het bezit van een diploma zorgkundige.
Via uitbreidingsmodules van 180 lestijden worden jullie opgeleid voor deze nieuwe handelingen.

Wij komen ter plaatse lesgeven op de werkvloer vanaf 12 deelnemers

Duur van de opleiding

Je kan deze opleiding in de avonduren volgen. Deze opleiding neemt 180 lestijden in beslag.
Neem voor meer informatie contact op met onze coördinator lydia.roberti@cursa.be.

Inschrijvingskosten

Deze opleiding kost 140€ waarvan men voor de helft kan betalen met opleidingscheques als je reeds werkt als zorgkundige.

Instapmomenten

Deze cursus heeft 3X per jaar instapmomenten. We bieden de opleiding aan op dinsdag- en woensdagavond.

Studiebewijs

U krijgt een deelcertificaat na het afronden van deze opleiding. De opleiding dient om taken die nu reeds uitgevoerd worden te legaliseren. KB 18 maart 2019

Praktische info

Als zorgkundige sta je in voor de verzorging en begeleiding van oudere zorgvragers in de gezinszorg, in de thuisverpleging en in verschillende verzorgingsinstellingen zoals woonzorgcentra, (psychiatrische) ziekenhuizen, dagcentra, etc.
Je kan 3 verschillende trajecten volgen (afhankelijk per locatie):
zorgkundige dagopleiding
zorgkundige avondopleiding
zorgkundige verkort traject

Overzicht opleiding

In deze opleiding komen volgende elementen aan bod:

Theorie:
Begeleiden van activiteiten
Communicatie
Kwaliteitszorg
Observeren en rapporteren
Samenwerken met collega’s en familieleden
Verzorging van oudere zorgvragers
Werken in complexe zorgsituaties
Zorg dragen voor de leef –en woonklimaat

Begeleide intervisie:
Tijdens de verschillende modules begeleide intervisie deel je praktijkervaringen en individuele leerproblemen met je medecursisten. 

Stageperiodes:
Je loopt in totaal minstens 690 uur stage in ziekenhuizen of woonzorgcentra. Het betreft hier verschillende stageperiodes.
Wij zorgen voor begeleiding en onderhouden de contacten tussen de school en praktijk- of werksituatie, we voorzien aangepaste opdrachten, en we begeleiden je in je individueel leerproces. Je mag, indien gewenst, zelf je stageplaats kiezen

De verplichte bijkomende zorgkundige handelingen nemen we bij op in de dagopleiding. De totaalzorg zal uitbreiden tot 90u en ook de stage zorgkundige (+90u).

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te mogen starten aan deze opleiding. Twijfel je of je wel en niet kan/ wil instappen, schrijf je via het uurrooster in voor een intake gesprek, onze collega's helpen je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

dagopleiding:
De opleiding loopt van september 2020 tot oktober 2021. Je volgt theoretische lessen die afgewisseld worden met 5 verschillende stages.

avondopleiding:
De opleiding duurt 1.5 jaar. Je volgt 3 avonden per week theoretische lessen aangevuld met 5 verschillende stages.

verkort traject:
Je vooropleiding en/ of je werkervaring bepalen de totale duurtijd van de opleiding. De verkorte trajecten bevatten zowel een gedeelte beroepstechnische vorming als een stagegedeelte in 1 of meerdere zorgsettings. Je traject wordt individueel bepaald.

Inschrijvingskosten

U betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 300€/semester. Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Zorgkundige. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Extra info/ documenten

- Een sterke motivatie is noodzakelijk
- Thuis studietijd kunnen vrijmaken
- Beschikken over een open leerhouding