menu

Praktische info

Deze opleiding wordt dit schooljaar niet ingericht. Voor meer informatie wendt u tot het secretariaat Genk

Halmstraat 12 3600 Genk
T +3289 84 99 03 genk@cursa.be

Openingsuren:
ma: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
di: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
wo: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
do: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
vr: 08:30 tot 13:00u

De komst van een baby verandert veel in een gezin. Een kraamverzorgende kan een grote steun en toeverlaat zijn tijdens de kraamtijd. Zij/ hij verzorgt moeder en kind na de bevalling en zorgt dat het huishouden zo snel mogelijk terug op rolletjes loopt. Daarnaast bekommert zij/hij zich over de andere kinderen en geeft de ouders nuttige tips over (baby)voeding, verzorging en de baby-uitzet.
Zie jij het wel zitten om de hele dag in de weer te zijn met baby’s en hun nieuwe gezin? Dan zijn deze uitbreidingsmodules van kraamzorg zeker iets voor jou.

Overzicht opleiding

Deze opleiding is een uitbreiding op een vorige opleiding van zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Je kan dus deze uitbreidingsmodules enkel volgen wanneer je een diploma/ certificaat hebt behaald van Zorgkundige, Verzorgende en/ of Begeleider in de kinderopvang.

Voor zorgkundigen: omvat de opleiding: 120 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)

Voor begeleiders in de kinderopvang omvat de opleiding: 180 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)
- Organisatie van de huishoudelijke taken (40u)
- Kraamzorg: koken in de praktijk (20u)

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Een vooropleiding tot zorgkundige, verzorgende of begeleider in de kinderopvang is vereist. Twijfel je of je wel en niet kan instappen, schrijf je via het uurrooster in voor een intake gesprek, onze collega's helpen je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Deze opleiding kan je bij ons volgen in avonduren, 1 avond per week gedurende 1 of 1,5 schooljaar, afhankelijk van je reeds behaalde diploma.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 180€ (zorgkundigen) en 270€ (begeleiders in de kinderopvang). Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Kraamzorg.

Extra info

- Een sterke motivatie is noodzakelijk
- Thuis studietijd kunnen vrijmaken
- Beschikken over een open leerhouding 

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaten waar deze opleiding wordt ingericht.

Praktische info

Als logistiek assistent ondersteun je het verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen, woonzorgcentra of andere gezondheidsvoorzieningen.

Samenwerking CVO Qrios, CVO LBC en CVO Cursa in Beringen

Drie CVO's organiseren een samenwerking om deze opleiding in Beringen aan te bieden. Door de krachten te bundelen is het mogelijk om de opleiding Logistiek binnen een groter gebied in Limburg aan te bieden.
Voor meer informatie kan je terecht bij veerle.mertens@cursa.be

Overzicht opleiding

In deze opleiding komen volgende elementen aan bod:

 • Je leert hoe je het beste moet communiceren met de zorvragers, hef- en tiltechnieken, EHBO alsook logistieke technieken staan op het programma. Ook leer je omgaan met de verschillende materialen en hoe je deze moet onderhouden.
 • Tijdens de 2 modules begeleide intervisie deel je praktijkervaringen en individuele leerproblemen met je medecursisten. 
 • Je loopt in totaal minstens 250 uur stage in ziekenhuizen of woonzorgcentra. Het betreft hier 2 verschillende stageperiodes.
  Wij zorgen voor begeleiding en onderhouden de contacten tussen de school en praktijk- of werksituatie, we voorzien aangepaste opdrachten en we begeleiden je in je individueel leerproces. Je mag, indien gewenst, zelf je stageplaats kiezen.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te mogen starten met deze opleiding. Heb je toch nog vragen of zit je met twijfels? Neem contact op met Veerle Mertens, coördinator van de zorgopleidingen, via veerle.mertens@cursa.be en zij helpt je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Het standaardtraject voor deze opleiding kan je bij ons volgen in dagonderwijs gedurende 1 semester.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 300€/semester. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Logistiek assistent.

Meer info?

Neem contact op met Lydia Reberti, coördinator van de zorgopleidingen, via lydia.roberti@cursa.be . Zij helpt je graag verder.

Leslocatie Woonzorgcentrum Ocura Beringen
Openingsuren secretariaat
Mail beringen@cursa.be

Praktische info

Zorgkundigen zullen straks 5 bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt

 • Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
 • Toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen) op de volgende manieren: oraal (inclusief inhalatie), rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde heparine).
 • Oraal toedienen van voeding en vocht.
 • Manueel verwijderen van fecalomen (verharde brokjes stoelgang).
 • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Overzicht opleiding

De opleiding bestaat uit 180 lestijden in avondonderwijs en gaat door op dinsdag- en woensdagavond. Een gedeelte kan je thuis in afstandsonderwijs afwerken en voor het andere deel zullen de lessen bestaan uit contactonderwijs. Er worden 90 uren stage voorzien, dit kan in het eigen werkveld.

De opleiding bestaat uit volgende onderdelen
– kennismakingsmodules
– module: Parametrering van biologische functies
– opgesplitste module gericht op medicatie
– Bijkomende zorgvuldige handelingen: voeding en vocht
– compressietherapie

Voor de theorie voorzien we een test en een permanente evaluatie met opdrachten. De stage wordt afgerond met een praktijktest van 2u die onze stagebegeleiders afnemen aan de hand van een checklist.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Je bent reeds in het bezit van een diploma zorgkundige.

Wij komen ter plaatse lesgeven op de werkvloer vanaf 12 deelnemers

Duur van de opleiding

Je kan deze opleiding in de avonduren volgen. Deze opleiding neemt 180 lestijden in beslag.
Neem voor meer informatie contact op met onze vakverantwoordelijke lydia.roberti@cursa.be.

Inschrijvingskosten

Deze opleiding kost 140€ waarvan men voor de helft kan betalen met opleidingscheques als je reeds werkt als zorgkundige.

Instapmomenten

Deze cursus heeft drie instapmomenten tijdens een schooljaar. Neem voor meer info hierover contact op met de vakverantwoordelijke  lydia.roberti@cursa.be.

Studiebewijs

Je krijgt een deelcertificaat na het afronden van deze opleiding. De opleiding dient om taken die nu reeds uitgevoerd worden te legaliseren. KB 18 maart 2019

Meer info?

Neem contact op met Lydia Reberti, coördinator van de zorgopleidingen, via lydia.roberti@cursa.be . Zij helpt je graag verder.

Je kan ook  informatie krijgen via de secretariaten  (Genk )waar deze opleiding wordt ingericht.

Praktische info

Als zorgkundige sta je in voor de verzorging en begeleiding van oudere zorgvragers in de gezinszorg, in de thuisverpleging en in verschillende verzorgingsinstellingen zoals woonzorgcentra, (psychiatrische) ziekenhuizen, dagcentra, etc.


Je kan 3 verschillende trajecten volgen (afhankelijk per locatie):
- zorgkundige dagopleiding
- zorgkundige avondopleiding
- zorgkundige verkort traject

Overzicht opleiding

In deze opleiding komen volgende elementen aan bod:

Algemeen:

 • Begeleiden van activiteiten
 • Communicatie
 • Kwaliteitszorg
 • Observeren en rapporteren
 • Samenwerken met collega’s en familieleden
 • Verzorging van oudere zorgvragers
 • Werken in complexe zorgsituaties
 • Zorg dragen voor de leef –en woonklimaat

Begeleide intervisie:
Tijdens de verschillende modules begeleide intervisie deel je praktijkervaringen en individuele leerproblemen met je medecursisten. 

Stages
Je loopt in totaal minstens 690 uur stage in ziekenhuizen of woonzorgcentra, verdeeld over verschillende stageperiodes. Het betreft hier verschillende stageperiodes.
Wij zorgen voor begeleiding en onderhouden de contacten tussen de school en praktijk- of werksituatie, we voorzien aangepaste opdrachten, en we begeleiden je in je individueel leerproces. Je mag, indien gewenst, zelf je stageplaats kiezen

Als je een standaardtraject volgt, krijg je automatisch ook de verplichte bijkomende zorgkundige handelingen in je opleiding. Ben je al aan de slag in de zorg, maar wil je de bijkomende zorgkundige handelingen toevoegen aan je kwalificaties? Klik dan hier voor meer info

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te mogen starten aan deze opleiding. Heb je toch nog vragen of zit je met twijfels? Neem contact op met Veerle Mertens, coördinator van de zorgopleidingen, via lydia.roberti@cursa.be en zij helpt je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

dagopleiding:
De dagopleiding duurt één schooljaar en bestaat uit theoretische lessen gedurende enkele weken en dat afgewisseld met stageperiodes, ook gebundeld in weken.

avondopleiding:
De opleiding duurt 1.5 jaar. Je volgt 3 avonden per week theoretische lessen aangevuld met 5 verschillende stages..

verkort traject:
Als je in aanmerking komt voor een verkort traject, bepalen je vooropleiding en/of je werkervaring de totale duurtijd van de opleiding. Ook de verkorte trajecten bevatten zowel een gedeelte theoretische lessen als een stagegedeelte in 1 of meerdere zorgsettings

Samenwerking CVO Qrios, CVO LBC en CVO Cursa in Beringen

Drie CVO's organiseren een samenwerking om deze opleiding in Beringen aan te bieden. Door de krachten te bundelen is het mogelijk om deze opleiding binnen een groot gebied in Limburg aan te bieden.
Voor meer informatie kan je terecht bij lydia.roberti@cursa.be

In samenwerking met VDAB

Deze opleiding is erkend door de VDAB en kan je in samenwerking met deze partner volgen in onze vestigingen in Eisden en Sint-Truiden.
Cursisten die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een aantal ondersteunende maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld het inschrijvings- en cursusgeld terugbetaald, kom je in aanmerking voor vergoedingen voor verplaatsingen, kinderopvang,…

Voor meer info, surf naar de website van VDAB of neem contact op met een VDAB-kantoor of je persoonlijke VDAB-bemiddelaar.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Deze opleiding kost in totaal per semester tussen de €0 en €300, afhankelijk van je statuut. Bekijk zeker onze FAQ om na te gaan of je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Financiële ondersteuning

Deze opleiding geeft recht op tussenkomst van Vlaams Opleidingsverlof, Opleidingscheques onder bepaalde voorwaarden en op KMO portefeuille.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Zorgkundige. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Praktische informatie

Leslocatie Beringen
Woonzorgcentrum Ocura
Mail beringen@cursa.be

Leslocatie St -Truiden
Coördinator Zorg Lydia Roberti lydia.roberti@cursa.be

Openingsuren secretariaat

Praktische info

Deze opleiding wordt dit schooljaar niet ingericht. Voor meer informatie wendt u tot het secretariaat Genk

Halmstraat 12 3600 Genk
T +3289 84 99 03 genk@cursa.be

Openingsuren:
ma: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
di: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
wo: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
do: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
vr: 08:30 tot 13:00u

De komst van een baby verandert veel in een gezin. Een kraamverzorgende kan een grote steun en toeverlaat zijn tijdens de kraamtijd. Zij/ hij verzorgt moeder en kind na de bevalling en zorgt dat het huishouden zo snel mogelijk terug op rolletjes loopt. Daarnaast bekommert zij/hij zich over de andere kinderen en geeft de ouders nuttige tips over (baby)voeding, verzorging en de baby-uitzet.
Zie jij het wel zitten om de hele dag in de weer te zijn met baby’s en hun nieuwe gezin? Dan zijn deze uitbreidingsmodules van kraamzorg zeker iets voor jou.

Overzicht opleiding

Deze opleiding is een uitbreiding op een vorige opleiding van zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Je kan dus deze uitbreidingsmodules enkel volgen wanneer je een diploma/ certificaat hebt behaald van Zorgkundige, Verzorgende en/ of Begeleider in de kinderopvang.

Voor zorgkundigen: omvat de opleiding: 120 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)

Voor begeleiders in de kinderopvang omvat de opleiding: 180 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)
- Organisatie van de huishoudelijke taken (40u)
- Kraamzorg: koken in de praktijk (20u)

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Een vooropleiding tot zorgkundige, verzorgende of begeleider in de kinderopvang is vereist. Twijfel je of je wel en niet kan instappen, schrijf je via het uurrooster in voor een intake gesprek, onze collega's helpen je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Deze opleiding kan je bij ons volgen in avonduren, 1 avond per week gedurende 1 of 1,5 schooljaar, afhankelijk van je reeds behaalde diploma.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 180€ (zorgkundigen) en 270€ (begeleiders in de kinderopvang). Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Kraamzorg.

Extra info

- Een sterke motivatie is noodzakelijk
- Thuis studietijd kunnen vrijmaken
- Beschikken over een open leerhouding 

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaten waar deze opleiding wordt ingericht.

Praktische info

Deze opleiding wordt dit schooljaar niet ingericht. Voor meer informatie wendt u tot het secretariaat Genk

Halmstraat 12 3600 Genk
T +3289 84 99 03 genk@cursa.be

Openingsuren:
ma: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
di: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
wo: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
do: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
vr: 08:30 tot 13:00u

De komst van een baby verandert veel in een gezin. Een kraamverzorgende kan een grote steun en toeverlaat zijn tijdens de kraamtijd. Zij/ hij verzorgt moeder en kind na de bevalling en zorgt dat het huishouden zo snel mogelijk terug op rolletjes loopt. Daarnaast bekommert zij/hij zich over de andere kinderen en geeft de ouders nuttige tips over (baby)voeding, verzorging en de baby-uitzet.
Zie jij het wel zitten om de hele dag in de weer te zijn met baby’s en hun nieuwe gezin? Dan zijn deze uitbreidingsmodules van kraamzorg zeker iets voor jou.

Overzicht opleiding

Deze opleiding is een uitbreiding op een vorige opleiding van zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Je kan dus deze uitbreidingsmodules enkel volgen wanneer je een diploma/ certificaat hebt behaald van Zorgkundige, Verzorgende en/ of Begeleider in de kinderopvang.

Voor zorgkundigen: omvat de opleiding: 120 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)

Voor begeleiders in de kinderopvang omvat de opleiding: 180 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)
- Organisatie van de huishoudelijke taken (40u)
- Kraamzorg: koken in de praktijk (20u)

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Een vooropleiding tot zorgkundige, verzorgende of begeleider in de kinderopvang is vereist. Twijfel je of je wel en niet kan instappen, schrijf je via het uurrooster in voor een intake gesprek, onze collega's helpen je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Deze opleiding kan je bij ons volgen in avonduren, 1 avond per week gedurende 1 of 1,5 schooljaar, afhankelijk van je reeds behaalde diploma.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 180€ (zorgkundigen) en 270€ (begeleiders in de kinderopvang). Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Kraamzorg.

Extra info

- Een sterke motivatie is noodzakelijk
- Thuis studietijd kunnen vrijmaken
- Beschikken over een open leerhouding 

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaten waar deze opleiding wordt ingericht.