menu

Praktische info

Zorgkundigen zullen straks 5 bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt

  • Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
  • Toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen) op de volgende manieren: oraal (inclusief inhalatie), rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde heparine).
  • Oraal toedienen van voeding en vocht.
  • Manueel verwijderen van fecalomen (verharde brokjes stoelgang).
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Overzicht opleiding

De opleiding bestaat uit 180 lestijden in avondonderwijs en gaat door op dinsdag- en woensdagavond. Een gedeelte kan je thuis in afstandsonderwijs afwerken en voor het andere deel zullen de lessen bestaan uit contactonderwijs. Er worden 90 uren stage voorzien, dit kan in het eigen werkveld.

De opleiding bestaat uit volgende onderdelen
– kennismakingsmodules
– module: Parametrering van biologische functies
– opgesplitste module gericht op medicatie
– Bijkomende zorgvuldige handelingen: voeding en vocht
– compressietherapie

Voor de theorie voorzien we een test en een permanente evaluatie met opdrachten. De stage wordt afgerond met een praktijktest van 2u die onze stagebegeleiders afnemen aan de hand van een checklist.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Je bent reeds in het bezit van een diploma zorgkundige.

Wij komen ter plaatse lesgeven op de werkvloer vanaf 12 deelnemers

Duur van de opleiding

Je kan deze opleiding in de avonduren volgen. Deze opleiding neemt 180 lestijden in beslag.
Neem voor meer informatie contact op met onze vakverantwoordelijke lydia.roberti@cursa.be.

Inschrijvingskosten

Deze opleiding kost 140€ waarvan men voor de helft kan betalen met opleidingscheques als je reeds werkt als zorgkundige.

Instapmomenten

Deze cursus heeft drie instapmomenten tijdens een schooljaar. Neem voor meer info hierover contact op met de vakverantwoordelijke  lydia.roberti@cursa.be.

Studiebewijs

Je krijgt een deelcertificaat na het afronden van deze opleiding. De opleiding dient om taken die nu reeds uitgevoerd worden te legaliseren. KB 18 maart 2019

Meer info?

Neem contact op met Lydia Reberti, coördinator van de zorgopleidingen, via lydia.roberti@cursa.be . Zij helpt je graag verder.

Je kan ook  informatie krijgen via de secretariaten  (Genk )waar deze opleiding wordt ingericht.