menu

ICT en administratie

Terug naar overzichtarrow right
naar het rooster ▾

Praktische info

Deze opleiding is de geknipte voorbereiding voor een job als b.v. administratief medewerker of administratief assistent. Een grondige kennis van ICT is in een hedendaagse kantooromgeving een absolute must. Dan kan je dankzij de nieuwe opleiding ‘ICT en Administratie’ in 1 jaar tijd een nieuwe professionele start voorbereiden!

In de opleiding til je jouw ICT kennis op naar een professioneel niveau. Je  leert er de competenties die echt nodig zijn voor een administratieve job: bestanden leren organiseren en beheren, Word, Excel, PowerPoint, database, Outlook mail en Outlook agenda,..
Maar ook: back-up maken, cloud gebruiken, samen werken aan bestanden, leren een presentatie geven, tips en tricks om de administratieve werklast te verlagen en zich te organiseren,….

Opleidingsstructuur en modules

structuurschema ICT en Administratie 780 lestijden.
De volgorde van de pijlen moet in het leertraject gevolgd worden.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Om de modules te volgen van ICT en administratie moet je eerst het certificaat behaald hebben 'Start to ICT' of geslaagd zijn in een vrijstellingsproef.

Modules

Eenvoudige content aanmaken 60Lt

In deze aanvangsmodule voor de opleiding 'Ict en administratie' leer je vanaf 0 teksten, tabellen of presentaties in zijn eenvoudigste vormen aanmaken.

Na deze module gevolgd te hebben kan je :

 • eenvoudige content in verschillende vormen aanmaken
 • ken je de mogelijkheden en beperkingen van diverse toepassingen en applicaties om content te creëren
 • digitale content in verschillende bestandsformaten creëren
 • bewerkingsfuncties gebruiken om content op een eenvoudige en snelle manier aan te passen in functie van het beoogde eindresultaat
 • eenvoudige aanpassingen aanbrengen in content die anderen hebben gemaakt
 • ken je het verschil tussen werken die auteursrechtelijk beschermd zijn (copyright), auteursrechtenvrije werken (copyleft) en werken met een Creative Commons Licentie
 • weet welke licentietypes van toepassing zijn op informatie en bronnen die hij/zij maakt of gebruikt
 • eenvoudige ICT-problemen oplossen
Teksten verwerken Word 1    60lt
 • kent de mogelijkheden en beperkingen van diverse toepassingen en applicaties om tekstcontent te creëren
 • je leert in verschillende bestandsformaten digitale tekstcontent creëren
 • je leert geavanceerde functionaliteiten van applicaties om tekstcontent te creëren, toepassen
 • je leert tekstcontent bewerken
 • je leert tekstcontent opmaken
 • je leert de meest geschikte licentie kiezen om content te beschermen
 • je leert de basisinstellingen van applicaties om tekstcontent te creëren, wijzigen
 • je leert ICT-problemen oplossen
Cijfergegevens verwerken Excel 1 60lt
 • kent de mogelijkheden en beperkingen van diverse toepassingen en applicaties om tekstcontent te creëren
 • je leert in verschillende bestandsformaten digitale tekstcontent creëren
 • je leert geavanceerde functionaliteiten van applicaties om tekstcontent te creëren, toepassen
 • je leert tekstcontent bewerken
 • je leert tekstcontent opmaken
 • je leert de meest geschikte licentie kiezen om content te beschermen
 • je leert de basisinstellingen van applicaties om tekstcontent te creëren, wijzigen
 • je leert ICT-problemen oplossen
Cijfergegevens verwerken Excel 2 60lt
 • kent de mogelijkheden en beperkingen van diverse toepassingen en applicaties om tekstcontent te creëren
 • je leert in verschillende bestandsformaten digitale tekstcontent creëren
 • je leert geavanceerde functionaliteiten van applicaties om tekstcontent te creëren, toepassen
 • je leert tekstcontent bewerken
 • je leert tekstcontent opmaken
 • je leert de meest geschikte licentie kiezen om content te beschermen
 • je leert de basisinstellingen van applicaties om tekstcontent te creëren, wijzigen
 • je leert ICT-problemen oplossen
Samen content ontwikkelen          60lt

In deze module leer je samen online aan een project werken. Je leert welke tools en mogelijkheden er zijn om samen met je collega’s of vrienden te werken aan eenzelfde document of project.

 • je leert samenwerkingsfunctionaliteiten van softwarepakketten gebruiken
 • je leert verschillende ICT-tools gebruiken om bestanden en content met anderen te delen
 • je leert verschillende ICT-tools gebruiken om samen met anderen bronmateriaal, kennis en content te maken
 • je leert geavanceerde functionaliteiten van applicaties om samen content te maken en te delen, toepassen
 • je leert de meest geschikte licentie kiezen om content te beschermen
 • Google account aanmaken en eenvoudig document delen met medewerker
 • Een overlegmoment voor een feest inplannen en voorbereiden met Office365
 • Samenwerken met een collega in Google Docs (deel 1)
Content integreren 60 Lt

In deze module verwerft de cursist een brede waaier aan vaardigheden om met behulp van ICT diverse vormen van digitale content (tekst, cijfers, afbeeldingen, tabellen, grafieken, gegevens uit databanken, webcontent …) tot een nieuw geheel te integreren.

Waar mogelijk gebruik je geautomatiseerde ICT-functionaliteiten. We hechten daarbij veel belang aan ICT-veiligheid, probleemoplossend denken en efficiëntie. 

 • je leert in functie van het beoogde eindresultaat content aanpassen
 • kent de mogelijkheden en beperkingen van diverse applicaties om diverse vormen van content te integreren
 • je leert bestaande elementen tot een nieuw betekenisvol geheel samenstellen
 • je leert geavanceerde functionaliteiten van applicaties om content te integreren, toepassen
 • weet welke licentietypes van toepassing zijn op informatie en bronnen die hij/zij maakt of gebruikt
 • je leert de meest geschikte licentie kiezen om content te beschermen
Gegevens beheren 60Lt

Access is een handig programma uit Microsoft Office. Met Access maak je databanken voor gegevens.  Je kunt een databank in Access omschrijven als een soort elektronische fichebak, waarin je gegevens kunt bewaren, maar dan wel een fichebak met heel veel mogelijkheden dan enkel alfabetisch klasseren en opzoeken op naam.

Je leert  een eenvoudige database opzetten en vullen met gegevens. Daarna leren we  hoe je relaties tussen gegevens kunt maken om vervolgens met queries deze gegevens te combineren. Met die gegevens kan je bijvoorbeeld lijsten of etiketten maken (bv. een lijst opvragen van alle leden tussen de 30 en de 40 jaar oud en een lijst met adresetiketten printen om een mailing te versturen naar die leden).  

In deze cursus leer je:

 • Algemene. inleiding databanken in Access
 • Tabellen + Veldeigenschappen
 • Sorteren, zoeken en filters
 • Een query maken
 • Formulieren, keuzelijsten, keuzeknoppen, groepsvakken
 • Rapporten maken
Functies automatiseren 60 Lt

Microsoft Excel is een veel gebruikte applicatie in het bedrijfsleven. We passen macro’s toe en automatiseren bepaalde functies en taken met behulp van de programmeertaal VBA, Visual Basic for Applications.  

In deze module komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Macro’s schrijven, programmeren in VBA
 • Rekenfuncties schrijven en dialoogvensters ontwerpen
 • Eigen procedures ontwikkelen en uiteindelijk zelf een automatiseringsproject maken
 • Een programma schrijven in VBA-code waarmee we bij de gebruiker gegevens opvragen alsook gegevens opvragen en wijzigen in gegevensbestanden. 
Bestanden online en offline organiseren en beheren 60 Lt

In deze module leer je bestanden zowel offline al online optimaal t organiseren, beheren en back-uppen.

inhoud:

 • je leert een waaier aan strategieën aanwenden om zelf of door anderen opgeslagen content terug te vinden.
 • je kan metadata aan bestanden toevoegen of aanpassen
 • je kan verschillende methodes toepassen om bestanden offline en online te organiseren
 • je leert verschillende methodes toepassen om bestanden offline en online te beheren
 • je leert bestanden offline en online back-uppen en restoren
 • je kan ICT-problemen oplossen
 • je kan een onderbouwde beslissing nemen voor de keuze van een hulpmiddel om bestanden offline of online te
E - services 60 Lt

In deze module leer je  een brede waaier aan e-services gebruiken en, waar mogelijk, bepaalde functionaliteiten ervan personaliseren. Na deze cursus ben je weer helemaal mee met heel het internet gebeuren.

 • Je elektronische identiteitskaart (eID) of de Itsme app gebruiken op je computer:
 • Kennismaken met verschillende e-services van overheden
 • My Career
 • My Pension
 • Je belastingaangifte online invullen
 • Formulieren en/of attesten aanvragen 
 • E-gezondheid: digitale platformen van ziekenhuizen, mutualiteiten, overheden, Globaal Medisch Dossier, een afspraak maken bij een huisarts, …
 • De burger en de (digitale) overheid: rijksregister, sociale zekerheid, eBox, Police-on-web
 • Elektronisch en mobiel bankieren met de computer en de tablet/smartphone, nieuwe betaalsystemen
 • Een vakantie boeken 
 • Privacy en online veiligheid
 • Etiquette op het internet
 • De digitale bibliotheek raadplegen
 • Zoomit
 • Doccle
 • Kopen en verkopen via het internet (Tweedehands)
 • Veiligheid en Privacy

Samen content ontwikkelen 60Lt

Content presenteren 60Lt

Een presentatie associëren we vaak met PowerPoint en een beamer. Tegenwoordig bestaan er heel wat alternatieven om krachtige presentaties te creëren en te geven. De module "Content presenteren" vroeger gekend onder de naam Powerpoint, gaat verder dan dit programma.

 • content aanpassen in functie van het eindresultaat.
 • een nieuw betekenisvol geheel samenstellen met bestaande elementen.
 • mogelijkheden en beperkingen van apps om content te presenteren.
 • informatie presenteren aan de hand van digitale media.
 • digitale presentaties ontwikkelen in verschillende bestandsformaten.
 • ICT-tools gebruiken om een multimediapresentatie te maken.
 • functionaliteiten van apps om content te presenteren toepassen.
 • basisinstellingen van apps om content te presenteren, wijzigen.
 • licentietypes op informatie en bronnen.
 • licenties kiezen om content te beschermen.
 • bewust en kritisch omgaan met digitale media en ICT.
e-planning en informatiemanagement 60 Lt

Met deze cursus leer je ICT effectief en efficiënt inzetten als een planningstool en informatiemanager.

Na het volgen van deze cursus beschik je over de kennis en vaardigheden om vlot en zelfstandig via een verscheidenheid aan ICT-tools contacten, afspraken, taken, berichten, losse aantekeningen … aan te maken, te beheren en te delen.

 • je leert de meest geschikte ICT-tool gebruiken om e-berichten te beheren
 • je leert de meest geschikte ICT-tool gebruiken om agenda’s te beheren
 • je leert de meest geschikte ICT-tool gebruiken om contacten te beheren
 • je leert informatiemanagementservices en –applicaties geïntegreerd gebruiken
 • je leert voordelen en beperkingen van verschillende informatiemanagementplatformen opsommen
 • je leert afspraken, berichten, taken en contacten op verschillende toestellen synchroniseren rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen van de hard- en software
 • je leert verschillende ICT-tools gebruiken om met anderen te communiceren
 • je leert d.m.v. ICT contactpersonen vinden
 • je leert verschillende ICT-tools gebruiken om te plannen
 • je leert verschillende ICT-tools gebruiken om notities te maken en te beheren

In deze module verwerft de cursist een brede waaier aan vaardigheden om via een verscheidenheid aan ICT-tools contacten, afspraken, taken, berichten, losse aantekeningen … aan te maken, te beheren en te delen.

Duur van de opleiding

Kies je ervoor om overdag les te volgen, dan kan je de opleiding ICT&administratie op 1 jaar volledig afwerken. Je volgt dan een hele dag les op maandag en donderdag. De andere dagen kan je AAV volgen zodat je op één schooljaar het diploma secundair onderwijs kan behalen.

Kies je ervoor om ’s avonds les te volgen, dan kan je zelf kiezen hoeveel avonden je les wilt volgen. Afhankelijk van het aantal avonden dat je les volgt, kan je de volledige opleiding in één tot vier jaar afwerken.

Voor een aantal modules kan je kiezen tussen contactonderwijs of afstandsonderwijs.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september, oktober en in februari. Wees er snel bij!
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Individueel traject

Bij ‘ICT & Administratie’ kan je zelf jouw individueel leertraject samenstellen. Je bepaalt zelf hoeveel dagen per week je les volgt. Je kan kiezen voor dag-, avond- of afstandslessen.

Diplomagerichte opleiding - Intake

Wil je de opleiding ICT&administratie combineren met AAV, om het diploma secundair onderwijs te behalen, dan heb je voor de start van de opleiding een intakegesprek met de leerloopbaanbegeleider van AAV. Tijdens dat intakegesprek stellen we jouw individueel lesrooster op.

Leerloopbaanbegeleider voor de AAV-opleiding in Lommel is Sofie Gybels. Je kan een afspraak maken via het secretariaat van Lommel of mail naar sofie.gybels@cursa.be

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Eén module bedraagt 40 of 60 lestijden.

Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ) betaal je uiteraard minder of kan je zelfs volledig vrijgesteld worden van inschrijvingsgeld

Indien je nog Aanvullende algemene vorming volgt en slaagt in de beide opleidingen (AAV en de beroepsopleiding), dan kan je het inschrijvingsgeld terugkrijgen van de beroepsopleiding.

Vlaams opleidingsverlof

Ben je werknemer in de privésector, dan kan je voor deze opleiding Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof) aanvragen.

Studiebewijs

Elke module wordt afgesloten met een deelcertificaat. Als je de volledige opleiding hebt afgerond, dan bekom je een certificaat van Ict en administratie.
Indien je deze opleiding volgt samen met de opleiding AAV, dan bekom je een diploma secundair onderwijs.

Extra informatie

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaten waar deze opleiding wordt ingericht. Voor de diplomagerichte opleiding neem je best contact op met secretariaat Lommel of met de leerloopbaanbegeleider.