menu

Talen

Terug naar overzichtarrow right

Praktische info

How do you do?

Overzicht opleiding

Eerste jaar Breakthrough A + B

Reeds van bij het begin proberen we zoveel mogelijk Engels van elke dag te gebruiken, uiteraard met heel veel geduld voor wie zich nog onzeker voelt. Lezen, luisteren, spreken en schrijven komen ruim aan bod.

We beginnen met tellen en spellen, mensen begroeten en bedanken. Je leert kennismaken, je familie beschrijven, persoonlijke informatie uitwisselen, het uur vragen en zeggen, vertellen over je job, vertellen over je hobby’s en vrije tijd, je huis beschrijven, een e-mail schrijven, een formulier invullen, een beleefd verzoek formuleren, je gevoelens beschrijven, een korte persoonsbeschrijving geven, zich verontschuldigen, vragen naar de prijs van iets, de datum zeggen, …

In deze cursus staat het aanleren van de basiskennis centraal. Voorkennis is dus niet vereist. Uitspraak, spreek- en luisteroefeningen vormen de hoofdingrediënten. De grammatica wordt op een eenvoudige manier bijgebracht, zodat iedereen meekan. Daarnaast leer je eenvoudige teksten lezen en eenvoudige mededelingen schrijven.

Tweede jaar Waystage A +B

Je kan je al behoorlijk redden in het Engels. We hebben het over onderwerpen als speciale gelegenheden, voedsel en drank, de weg wijzen en kleding. We leren onze plan trekken in het restaurant, bij de apotheker en in andere winkels. Je leert ook de bezienswaardigheden van een stad beschrijven, mensen beschrijven op een feestje, een hotelkamer reserveren, reageren op een voorstel, iemand uitnodigen, een voorstel doen, het weer beschrijven, je laatste vakantie beschrijven, een kaartje schrijven, een treinticket kopen, inchecken op de luchthaven, trein/tram/bus nemen, …

Je leert ook gevoelens uitdrukken, verhaaltjes vertellen en zelfs schrijven. We leren ons steeds beter uitdrukken met een rijkere woordenschat. We leren praten over vroeger, maar ook over onze toekomstige plannen.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te mogen starten aan het eerste jaar Engels.

Heb je een deelcertificaat van het eerste jaar, kan je zo naar module 2, maar ook als je slaagt voor een toelatingsproef, dan kan je starten in het tweede jaar. Neem contact op met uw leerkracht om hierover goede afspraken te maken.

Opleidingsstructuur en modules

Structuurschema Engels Richtgraad1 240 lestijden
De pijl bepaalt volgorde in het leertraject.

Instapmomenten

Deze cursus loopt over een volledig schooljaar. Mits voorkennis kan u in februari instappen in de bestaande modules.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 180€ per schooljaar. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Studiebewijs

Op het einde van elke module Breakthrough A+B (eerste jaar) en Waystage A+B (tweede jaar) krijg je een deelcertificaat van de opleiding. Als je alle modules van richtgraad 1 hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Engels Richtgraad 1.

Extra informatie

Contacteer ons via de secretariaten

Praktische info

Opleidingsstructuur en modules

Structuurschema Engels Richtgraad 2 480 lestijden.
De pijlen geven de volgorde aan in het leertraject.

Overzicht opleiding

Derde jaar Threshold 1

Hier wordt alles wat we in de twee vorige jaren geleerd hebben verder uitgediept.We hebben het onder andere over deze onderwerpen: iemand beter leren kennen, omgangstaal, nieuwsberichten en actualiteit, speciale dieetvoorschriften en gezonde voeding, je toekomstdromen.

Je leert ook je vrienden beschrijven, voorkeuren en interesses uitdrukken, twijfel en onzekerheid uitdrukken, vertellen wat je van plan bent te doen, vertellen waar je naar uitkijkt, je thuisstad beschrijven. Je kan steeds beter verleden, heden en toekomst combineren in een gesprek of in een e-mail.

Vierde jaar Threshold 2

Je kan je inmiddels vlotjes in het Engels uitdrukken. Je struikelt niet meer over een Engelstalige brochure of website en je hoeft je niet meer achter iemand te verschuilen wanneer er moet besteld worden in een vakantierestaurant. Vanaf het vierde jaar leer je steeds vloeiender in het Engels te reageren in de meest diverse situaties.

Vijfde jaar Threshold 3

Ook in het vijfde jaar leer je steeds vloeiender in het Engels te reageren in de meest diverse situaties. We blijven werken aan een natuurlijke en duidelijke uitspraak en herhalen de werkwoordstijden. We schenken ook veel aandacht aan het gesproken Engels.

De woordenschat wordt telkens op een levendige manier geïntroduceerd door de leerkracht. Op die manier kan je de verworven kennis actief verwerken en je vaardigheden telkens inoefenen per twee of in kleine groepjes. Verschillende discussiepunten komen ter sprake om de efficiëntie en het rendement van het mondelinge taalgebruik te verhogen.

Verder krijg je de kans om via buitenschoolse activiteiten zoals film, theater, restaurantbezoek of gastsprekers, de rijkdom en de verscheidenheid van het Engels zelf te ondervinden.

Zesde jaar Threshold 4

Je leert het Engels nog beter beheersen. We richten onze aandacht nog steeds op alledaagse taalhandelingen en je uitspraak en intonatie worden geperfectioneerd. De ondersteunende kennis uit de vorige jaren wordt systematisch herhaald en verder uitgediept met voorwaardelijke zinnen, relatieve bijzinnen en indirecte rede.

Naast het handboek is er daarbuiten voldoende ruimte voor discussies en extra materiaal. Ook een uitstap zoals een geleid (stads)bezoek, een citytrip of een filmvoorstelling kunnen op het programma staan.

We lezen teksten in het handboek maar ook actuele artikels uit kranten etc. We luisteren naar authentieke opnames. Daarnaast zullen discussies, en, natuurlijk, de meer klassieke woordenschatoefeningen je helpen om de complexiteit van het Engels te appreciëren en jezelf steeds juister uit te drukken.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Heb je het deelcertificaat van Engels Richtgraad 1, dan kan je zonder probleem starten in het daarop volgende niveau. Ook als je al voldoende voorkennis hebt, kan je dat bewijzen door het afleggen van een toelatingsproef. Als je hiervoor slaagt, mag je starten in een hoger niveau.
Neem contact op met jouw leerkracht om hierover goede afspraken te maken.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 180€ per schooljaar. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus loopt over een volledig schooljaar. Mits voorkennis kan u in februari instappen in de bestaande modules.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Op het einde van elke module krijg je een deelcertificaat van de opleiding. Als je alle modules van richtgraad 2 hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Engels Richtgraad 2.

Extra informatie

Je kan meer info krijgen op onze secretariaten