menu

Praktische info

Humane wetenschappen

De opleiding Humane Wetenschappen komt overeen met dezelfde richting in ASO3. De opleiding omvat de vakken van de algemene vorming ASO3, aangevuld met de specifieke vakken voor de Humane Wetenschappen.

Wat leer je?

De opleiding omvat de vakken van de algemene vorming ASO3, aangevuld met de specifieke vakken voor de Humane Wetenschappen. Vanuit een gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek bekijken we de mens als individu en de mens in de samenleving.

Deze brede opleiding geeft je een ideale basis voor hogere studies, op universitair of hogeschoolniveau.
Ook op de arbeidsmarkt wordt een diploma algemeen vormend secundair onderwijs gewaardeerd.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs of in afstandsonderwijs. De duurtijd van de opleiding is 2 jaar, waarbij je 4 dagen per week les volgt. Het traject verkorten kan aan de hand van vrijstellingen. Uiteraard is ook een traject op maat mogelijk.

Lesplaats

Deze opleiding kan je volgen bij CVO Cursa in Hasselt.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Aangezien we starten op het niveau van een derde graad algemeen secundair onderwijs, verwachten we toch een stevige basiskennis van vooral Wiskunde, Frans en Engels.
Bij de start van de opleiding testen we of deze opleiding echt iets voor jou is en geven je hieromtrent een advies.

Je kan vrijstellingen krijgen op basis van een attest dat je behaalde in een ander CVO of bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

Er kunnen ook vrijstellingen toegekend worden op basis van eerder behaalde schoolrapporten van maximaal 4 jaar oud. Indien je dus reeds geslaagd bent in een 5de of 6de jaar breng je best je rapport mee bij de inschrijving.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een diploma secundair onderwijs richting Humane Wetenschappen.

Inschrijvingskosten

Voor de opleiding Humane Wetenschappen betaal je geen inschrijvingsgeld. Wel vragen we een bijdrage per module voor de cursus en andere onkosten.

Wanneer je 25 jaar of jonger bent, heb je nog steeds recht op behoud van kinderbijslag, als je ten minste voor 17 lestijden per week inschrijft. 

Inschrijven

Starten met de opleiding kan in september. Afhankelijk van je voorkennis kan je ook instappen in februari. Klik rechts bovenaan op het rooster om een afspraak te maken met de coördinator voor een intakegesprek.

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij de coördinator Sofie Engelen (011 42 90 17 of tkohasselt@cursa.be)