menu

Praktische info

De netwerktechnicus staat in op het vlak van hardware voor onderhoud en herstellingen van PC’s, randapparatuur en netwerkapparaten. De centrale invalshoek blijft liggen op het vlak van infrastructuur, maar hier ziet men de grens tussen het hardware- en het softwarematige steeds vager worden: de netwerktechnicus moet ook ervaring hebben op het vlak van network operating systems.

Naarmate het beroep meer en meer verschuift naar de bredere functie van “service engineer”, waarin het luik dienstverlening belangrijker wordt, komt ook een (beperkt) luik software om de hoek kijken.

Het beroep van netwerktechnicus kan dus omschreven worden als de persoon die instaat voor installaties, onderhoud en troubleshooting van netwerken.

Overzicht opleiding

De totale opleiding omvat 880 lestijden. Deze opleiding bouwt verder op de opleiding Computeroperator. Ze omvat alle kennis en handelingen die een netwerkbeheerder moet kunnen om een netwerk van een kmo te onderhouden. Hij is in staat om een installatie van een VLAN en WAN uit te voeren. Daarnaast kan hij een installatie van cliënt-server-netwerk en een Inter-Netwerk uitvoeren. Hij kan draadloze componenten installeren. Zijn basiskennis is het voorbereiden van PC’s en het installeren van OS. Hij in staat om allerlei randapparatuur aan te sluiten. Hij zal ook een eerstelijns telefonische ondersteuning bieden bij PC-problemen.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze coördinator voor een intakegesprek.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 jaar. Een traject op maat is ook steeds mogelijk. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de coördinator.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs € 1,50/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot € 300 inschrijvingsgeld per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Op het einde van elke module krijg je een deelcertificaat van de opleiding. Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Netwerktechnicus. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.