menu

Praktische info

Deze modules zijn speciaal voor anderstaligen om met de computer te leren werken in het Nederlands. Wij besteden veel aandacht aan de Nederlandse taal om de computertaal te kunnen begrijpen.

  • Zo leer je In deze cursus de Nederlandstalige terminologie van het operating system en softwarepakketten.
  • Je leert tevens de basis om met computer te werken;
  • Je leert documenten maken en opslaan
  • Je leert online afspraken maken met de gemeente, de VDAB, het OCMW...
  • Je leert hoe je documenten in een e-mail kan meesturen
  • Enz...

...