menu

Specifieke personenzorg

Terug naar overzichtarrow right
naar het rooster ▾

Praktische info

Kinderbegeleider baby's en peuters

Als kinderbegeleider leer je kinderen tussen 0 en 12 jaar opvoeden en verzorgen in samenwerking met ouders, collega’s en externen, rekening houdend met de diversiteit in de samenleving, teneinde de kinderen in hun algemene ontwikkeling te stimuleren, zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen.

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning .

Kijk ook eens bij onze opleiding 'Kinderbegeleider schoolgaande kinderen. je kan ook beide combineren.

Overzicht opleiding

De theoretische lessen gaan over: omgaan met kinderen, verzorging en EHBO, begeleiden van activiteiten, inrichten van en zorg dragen voor de ruimte, samenwerken met ouders, collega’s en externen, kwaliteitszorg, eigen deskundigheidsbevordering

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Organisatie van de opleiding

Je volgt theoretische lessen die afgewisseld worden met werkplekleren en een stage.
De lessen vinden plaats in gecombineerd onderwijs: zowel contactonderwijs als afstandsonderwijs

Duur van de opleiding

Je kan kiezen voor een avondopleiding of voor een dagopleiding.

De duurtijd van de opleiding is afhankelijk wat welk traject je kiest.
Standaardtraject dagopleiding: 2 semesters
Standaardtraject avondopleiding: 4 semesters
Verkorte trajecten zijn steeds mogelijk voor reeds werkende kinderbegeleiders.

Dagopleiding baby's - peuters
Semester 1Semester 2  
Kinderopvang en ikKwaliteitsvol werken
Basisprincipes pedagogisch handelenSamenwerken met gezinnen
Communicatieve vaardighedenSamenwerken in team
EHBO en levensreddend handelenIntervisie baby’s-Peuters 2
Omgaan met diversiteitIntervisie baby’s-Peuters 3
Basis verzorgingPedagogisch handelen baby’s-Peuters
Zorg Baby’s-PeutersIndeling tijd en ruimte baby’s – peuters
Voeding Baby’s-PeutersStage 80u
Spel baby’s-Peuters 
Intervisie kinderbegeleider 1            
Avondopleiding baby's - peuters
Semester 1Semester 2Semester 3
Kinderopvang en ikSpel baby's - peutersZorg baby's - peuters
EHBOBasisverzorgingSamenwerken gezinnen
Communicative vaardighedenVoeding baby's - peuterssamenwerken in team
Basisprincipes pedagogische handelenPedagogische handelen baby' - peutersIntervisie baby's - peuters
Kwaliteitsvol handelenOmgaan met diversiteitindeling tijd en rumte baby's - peuters
Intervisie kinderbegeleider 1Intervisie baby's - peuters

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Inschrijven doe je via het secretariaat. Je wordt ook uitgenodigd voor een intakegesprek.

ESF project

Deze opleiding komt in aanmerking voor een ESF project. Dit wil zeggen dat de VDAB mee de opleiding financiert voor de cursist. Het ESF traject is meer ondersteunend. Indien je de stap naar de arbeidsmarkt graag zet op een trager tempo en  met extra ondersteuning, kan je de opleiding volgen via een ESF-traject.

Indien je interesse hebt voor deze opleiding, neem dan contact op met het secretariaat of de coördinator Veerle Mertens.

Meer info :  
ESF project VDAB kinderbegeleider baby’s en peuters
Lees onze NIKOLim flyer


Inschrijven

Je kan deze opleiding volgen door

  • in te schrijven via onze school.
  • in te schrijven via de VDAB (klik hier)
  • in te schrijven via promotor ESF (klik hier)

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot 300€ inschrijvingsgeld per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat kinderbegeleider baby’s en peuters en een certificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Volg je een van deze opleidingen in combinatie met aanvullende algemene vorming, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Wens je meer info?

Neem contact op met an.dirkx@cursa.be

Praktische info

Als kinderbegeleider leer je kinderen tussen 0 en 12 jaar opvoeden en verzorgen in samenwerking met ouders, collega’s en externen, rekening houdend met de diversiteit in de samenleving, teneinde de kinderen in hun algemene ontwikkeling te stimuleren, zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen.

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning .

Overzicht opleiding

De theoretische lessen gaan over: omgaan met kinderen, verzorging en EHBO, begeleiden van activiteiten, inrichten van en zorg dragen voor de ruimte, samenwerken met ouders, collega’s en externen, kwaliteitszorg, eigen deskundigheidsbevordering

Kijk ook eens bij onze opleiding 'Kinderbegeleider baby's en peuters'. je kan ook beide combineren.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Organisatie van de opleiding

Je volgt theoretische lessen die afgewisseld worden met werkplekleren en een stage.
De lessen vinden plaats in gecombineerd onderwijs: zowel contactonderwijs als afstandsonderwijs

Duur van de opleiding

Je kan kiezen voor een avondopleiding of voor een dagopleiding.

De duurtijd van de opleiding is afhankelijk wat welk traject je kiest.
Standaardtraject dagopleiding: 2 semesters
Standaardtraject avondopleiding: 4 semesters
Verkorte trajecten zijn steeds mogelijk voor reeds werkende kinderbegeleiders.

Dagopleiding schoolgaande kinderen
Semester 1Semester 2 
Kinderopvang en ikKwaliteitsvol werken
Basisprincipes pedagogisch handelenSamenwerken met gezinnen
Communicatieve vaardighedenSamenwerken in team
EHBO en levensreddend handelenIntervisie baby’s-Peuters 2
Omgaan met diversiteitIntervisie baby’s-Peuters 3
Basis verzorgingPedagogisch handelen schoolgaande kinderen
Zorg schoolgaande kinderenIndeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen
Voeding schoolgaande kinderenStage 80u
Spel schoolgaande kinderen 
Intervisie kinderbegeleider 1            
Avondopleiding schoolgaande kinderen
Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4
Kinderopvang en ikOmgaan met diversiteitSamenwerken in teamZorg schoolgaande kinderen
EHBOBasisverzorgingSamenwerken gezinnenSpel schoolgaande kinderen
Communicatieve vaardighedenIntervisie schoolgaande kinderen 2Intervisie schoolgaande kinderen 3Pedagogische handelen schoolgaande kinderen
Basisprincipes pedagogische handelenIndeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen
Kwaliteitsvol handelenVoeding indeling schoolgaande kinderen
Intervisie kinderbegeleider 1

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Inschrijven doe je via het secretariaat. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

EVC - Testcentrum

Heb je al ervaring in het begeleiden van schoolgaande kinderen? Ben je busbegeleider, help je en ondersteun je ouders of steek je een hand toe in de kinderopvang? Je hebt zeker al heel wat ervaring opgedaan die je kan laten valideren in ons EVC testcentrum. Informeer zeker bij onze coördinator van het EVC testcentrum. Deze en meer info vind je op onze webpagina EVC -Testcentrum.

Inschrijven

Je kan deze opleiding volgen door

  • in te schrijven via onze school.
  • in te schrijven via de VDAB (klik hier).
  • Voor deze opleiding bestaat helaas geen ESF-traject..

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot 300€ inschrijvingsgeld per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat kinderbegeleider baby’s en peuters en een certificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Volg je 1 van deze opleidingen in combinatie met aanvullende algemene vorming, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Wens je meer info?

Neem contact op met an.dirkx@cursa.be