menu

Lassen

Terug naar overzichtarrow right
naar het rooster ▾

Praktische info

.

In de opleiding Constructielasser leer je hoeknaadverbindingen en plaatverbindingen  lassen  met  het  halfautomaat  proces  (massieve  draad)  en  TIG-proces  om zo  een lasverbinding in constructiestaal te realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen,  de  lasmethodebeschrijving  en  het  lasplan.  Optioneel  kan  je  ook  met  het BMBE-proces leren lassen (elektrodelassen). In principe wordt er met staal gewerkt, maar het kan ook met inox of aluminium. Er kan een (deel-)certificaatsupplement uitgereikt worden om te verduidelijken op welke materialen men heeft leren lassen.

Opleidingsstructuur en modules

Structuurschema Constructielasser 480 lestijden
De cursist is door de pijl gebonden aan een verplichte volgorde in het traject.

Overzicht modules

De opleiding Constructielasser zit integraal vervat in de opleidingen Pijplasser en Lasser-monteerder.

De opleiding Constructielasser bestaat uit 9 modules:

 • Initiatie lassen80 Lt
 • Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB40 Lt
 • Hoeknaadlassen halfautomaat PC PD PF en PG80 Lt
 • Hoeknaadlassen TIG PA en BP40 Lt
 • Hoeknaadlassen TIG PC PD PF en PG80 Lt
 • Plaatlassen halfautomaat PA40 Lt
 • Plaatlassen halfautomaat PF40 Lt
 • Plaatlassen TIG PA40 Lt
 • Plaatlassen TIG PF40 Lt 

Optioneel kunnen twee modules BMBE-lassengevolgd worden. Deze modules maken gee deel uit van het certificaattrajet:

-       Hoeknaadlassen BMBE alle posities120 Lt
-       Plaatlassen BMBE PA en PF80 Lt

Voorkennis toelatingsvoorwaarden

Geen voorkennis vereist. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules. Voor sommige modules moet je wel de volgtijdelijkheid respecteren( zie pijlen verplichte volgorde in het traject).

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.. Best is de start niet te missen!
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Certificering

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze   opleiding   leidt   tot   het   certificaat Constructielasser en   een   bewijs   van beroepskwalificatie van niveau 3 van

Diploma Secundair onderwijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Constructielasser. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.
Met het certificaat van Constructielasser, erkend door het Departement Onderwijs en Vorming kan je aan de slag in de privésector of in openbare instellingen. Kijk verder op deze website voor meer info.

Deelkwalificatie

Er kan één deelkwalificatie behaald worden:
- Hoeknaadlasser

Voor het behalen van de deelkwalificatie ‘Hoeknaadlasser’ dienen de deelcertificaten behaald  te  worden  van  de  volgende  modules  waarin  alle  generieke  activiteiten  zijn geïntegreerd:

 • Initiatie lassen
 • Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB
 • Hoeknaadlassen halfautomaat PC PD PF en PG
 • Hoeknaadlassen TIG PA en BP
 • Hoeknaadlassen TIG PC PD PF en PG

Wettelijke attesten

Om te mogen werken als Lasser-monteerder of om tot een opleiding te worden toegelaten zijn er geen wettelijke vereisten.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ) betaal je uiteraard minder.

Indien je nog Aanvullende algemene vorming volgt en slaagt in de beide opleidingen (AAV en de beroepsopleiding), dan kan je het inschrijvingsgeld terug krijgen van de beroepsopleiding.

Extra informatie

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaten (Genk, Lommel en Maaseik) waar deze opleiding wordt ingericht.

Praktische info

De ruime opleiding met talrijke praktijkuren vormt je om tot een professionele lasser met een grote jobzekerheid! De opleiding biedt dan ook een antwoord op de steeds stijgende vraag naar goed geschoolde vakspecialisten.

In combinatie met de vakken van de opleiding Algemene vorming kan je met deze opleiding zelfs je diploma in het secundair onderwijs halen! Anderzijds is het ook een instap indien je van lassen jouw hobby wil maken. Je krijgt een super opleiding in verschillende lasprocessen zoals Gassmeltlassen, BMBE-lassen en MIG/MAG-lassen, aangevuld met de basistechnieken van metaalbewerking. Dus doen!

Overzicht opleiding

Er zijn 3 verschillende trajecten mogelijk:
je begint met drie basismodules
vervolgens kies je BMBE-lassen (voorkeurtraject)
MIG/MAG-lassen of TIG-lassen

Je kan steeds kiezen om extra technieken aan te leren uit andere trajecten.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Geen voorkennis vereist. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Er zijn zowel dag- als avondopleidingen mogelijk.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding TIG lasser hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat TIG Lasser. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.