menu

Praktische info

Overzicht opleiding

Wil je een nieuwe carrière beginnen als CAD-tekenaar?
Dan is deze populaire cursus het ideale startpunt om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. CAD-tekenaar is nog steeds een knelpuntberoep.

In de beginnerscursus leer je volwaardig 2D-tekeningen maken. Het is vooral een praktijkgerichte aanpak met de nadruk op concrete opdrachten. Dit maakt het ook bij uitstek een ideale cursus om vanop afstand te volgen indien contactonderwijs niet mogelijk is.

Onder professionele begeleiding van een ervaren CAD-docent word je stapsgewijs ingewijd in de boeiende wereld van de CAD-tekenaar. Er worden verschillende onderwerpen behandeld, zodat zowel hout, bouw, mechanica of andere bedrijfstakken aan bod komen.

Opleidingsstructuur en modules  (structuurschema)

Structuurschema Autocad 900lestijden
De cursist is door de pijl gebonden aan een verplichte volgorde in het traject

.

Overzicht modules


Basisfuncties van Autocad :Workspace, hardware, commando's, teken en editeer functies, Layers, Arceringen, Afmetingen, Coördinaten stelsels...

 • Toegepaste wiskunde*
  • Je leert wiskunde toepassen in een technische context
 • CAD-basis*
  • Je leert eenvoudige, enkelvoudige tekeningen met een CAD-tekenpakket realiseren
  • Workspace, hardware, commando's, teken en editeer functies, Layers, Arceringen, Afmetingen, Coördinaten stelsels....
 • Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar
  • de basisprincipes van de sterkteleer en kunnen er praktische besluiten uit trekken.
 • Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar*
  • Je leert een computersysteem op efficiënte manier beheren en courante softwaretoepassingen gebruiken in functie van de taken die een uitvoerend CAD-tekenaar – naast het tekenen zelf - op computer moet kunnen verrichten
 • Mechanische constructieonderdelen*
  • Je leert de basis van de mechanische eigenschappen van materialen kennen en leert deze interpreteren.
 • Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar*
  • Je leert basisinzichten in de werking en de voorstelling van de basiscomponenten en –schakelingen uit de pneumatica, in functie van de taken van een uitvoerend CAD-tekenaar.  
 • Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar (voorkennis Pneumatica vereist)
  • Je leert basisinzichten in de werking en de voorstelling van de basiscomponenten en –schakelingen uit de hydraulica, in functie van de taken van een uitvoerend CAD-tekenaar.
 • Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar*
  • Je leert noties van statica, dynamica en kinematica in functie van de taken van een uitvoerend CAD-tekenaar.
 • Toegepaste elektriciteit mechanische constructies*
  • Je leert basisinzichten in de elektriciteit als energievoorziening in mechanische constructies of machines, in functie van de taken van een uitvoerend CAD-tekenaar.
 • CAD-2D mechanische constructies 1  (voorkennis Cad –basis vereist)
  • Je leert aan de hand van een 2D-tekenpakket mechanische tekeningen maken. Je leert tevens de gangbare standaarden die gebruikt worden voor dergelijke tekeningen toepassen.
 • CAD-2D mechanische constructies 2 (voorkennis CAD-2D mechanische constructies 1  vereist)
  • Je leert aan de hand van een 2D tekenpakket samengestelde ruimtelijke mechanische tekeningen maken.
  • Je leert tevens alle bijhorende documenten aan te maken, een dossier samen te stellen en de tekening te presenteren.
 • CAD-3D mechanische constructies 1  (voorkennis Cad –basis vereist)
  • Je leert aan de hand van een 3D tekenpakket ruimtelijke mechanische tekeningen maken.
  • Tevens leer je de gangbare standaarden die gebruikt worden voor dergelijke tekeningen toepassen
 • CAD-3D mechanische constructies 2 (voorkennis CAD-3D mechanische constructies 1  vereist)
  • Je leert aan de hand van een 3D tekenpakket samengestelde mechanische tekeningen maken.
  • Je leert tevens alle bijhorende documenten aan te maken, een dossier samen te stellen en de 3D tekening te presenteren in diverse vormen.
 • Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies (voorkennis alle voorgaande modules vereist)

De praktijkverkenning schept voor de gelegenheid om de aangeleerde theorie te toetsen aan de praktijk, zodat de verschillende taken en de professionele relaties van dichtbij kunnen ingeoefend worden. Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cursisten leren in levensechte contexten.

Je kan de modules ook apart volgen, los van het reguliere traject.  Zo kan je na de CAD-basis enkel de modules 2D en 3D probleemloos volgen. Dit geldt voor alle modules waar geen pijl toekomt in het structuurschema.

Basisfuncties van Autocad

Workspace, hardware, commando's, teken en editeer functies, Layers, Arceringen, Afmetingen, Coördinaten stelsels...

Duur van de opleiding

Een module van 60 lestijden wordt over 15 weken georganiseerd.

Naast de volledige opleiding kan je natuurlijk ook modules apart volgen.  Zo kan je na de CAD-basis de modules 2D en 3D probleemloos volgen. 

Voorkennis

Goede basiskennis van Windows 10 is een must.

Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules. Voor sommige modules moet je wel de volgtijdelijkheid respecteren( zie pijlen verplichte volgorde in het traject).

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Instapmomenten

Vanaf 1 februari starten we met onze opleiding Autocad voor beginners.
Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.

Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat hersteller witgoed. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ) betaal je uiteraard minder.

Indien je nog Aanvullende algemene vorming volgt en slaagt in de beide opleidingen (AAV en de beroepsopleiding), dan kan je het inschrijvingsgeld terug krijgen van de beroepsopleiding.

Info - Extra informatie

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaat in Lommel waar deze opleiding wordt ingericht. Wens je meer info over deze (afstands)lessen? Stuur een mailtje naar guy.claes@cursa.be

Praktische info

Overzicht opleiding

“Hersteller Witgoed”  is een sterk doorgedreven praktijkopleiding waar basisvaardigheden en technieken worden aangeleerd voor het herstellen van huishoudtoestellen. Alles begint met het stellen van een juiste diagnose. De vaststelling van de fout en de oorzaak van de fout. Gevolgd door het bestellen van de benodigde onderdelen. Het herstellen opnieuw aansluiten en installeren maakt de job volledig. Resultaat: Een technisch geschoolde hersteller, die zelfstandig en met kennis van zaken, op een zorgvuldige manier, herstellingen kan uitvoeren. Alle kneepjes van het vak komen zorgvuldig aan bod.

Opleidingsstructuur en modules

Structuurschema Hersteller witgoed 480 lestijden
De cursist is door de pijl gebonden aan een verplichte volgorde in het traject.

Overzicht modules

Basis elektriciteit

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert.

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en

elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige

veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

Je leert er:

 • De gevaren van elektrische energie onderkennen
 • Veiligheidsnormen en reglementering naleven
 • spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen   
 • met elektrisch testgereedschap spanning detecteren
 • courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen
 • elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren  
 • eenvoudige bedradingschema’s lezen
 • elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren
 • technische informatie raadplegen

Basis Metaal

Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap.

Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

Je leert er

 • Een werkmethode opvolgen _   
 • Constructies demonteren en monteren
 • Handmatige bewerkingen
 • Machines bedienen

Elektrische opbouwinstallaties 1

Opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

Je leert er

 • Eigen werk organiseren en controleren
 • Opbouw installatiewerken uitvoeren
 • Schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten

Elektrische opbouwinstallaties 2

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische aansluiting van de opbouwinstallaties. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

Je leert er

 • Eigen werk organiseren en controleren
 • Opbouw installatiewerken uitvoeren
 • Schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten
 • Verdeelkast plaatsen
 • Verlichtingstoestellen plaatsen en aansluiten

Herstellen en installeren huishoudtoestellen 1

In deze module wordt specifiek aandacht besteed aan basis meettechnieken in functie van het herstellen en installeren van grote en kleine huishoudelijke toestellen

Je leer er

 • In gebruik zijnde toestellen herstellen
 • onderdelen bepalen
 • toestellen nazien en een diagnose stellen
 • elektrische metingen uitvoeren
 • gereedschap en meetapparatuur onderhouden

Herstellen en installeren huishoudtoestellen 2

Deze module beoogt het herstellen en installeren van grote en kleine huishoudelijke toestellen, in het bijzonder toestellen zonder motoren (verwarming, thermostaat,...). De herstellingen kunnen zowel in de eigen werkplaats gebeuren als bij de klant. De toestellen worden hersteld volgens het principe van een “blokkendoos”. Als de fout zich op het elektronische niveau situeert, zullen de automaten en programmeertoestellen bijna altijd in hun geheel vervangen worden. 

Verder beoogt de module het installeren van de huishoudelijke apparaten. Men leert toestellen aansluiten en leert hiertoe stopcontacten en sanitaire aansluitpunten realiseren. Het spreekt voor zich dat het enkel aanpassingswerken zijn, de installatie zelf is uitgevoerd door een erkend vakman. Men leert klanten informeren over de werking en het onderhouden van de apparaten. Men leert bestellingen uitvoeren en voor het vervoer van apparaten instaan.

Je leert er

 • In gebruik zijnde toestellen herstellen
 • De administratieve opvolging van een herstelling uitvoeren
 • Bij plaatsing, aanpassingswerken uitvoeren
 • Leveringen uitvoeren

Herstellen en installeren huishoudtoestellen 3

Deze module beoogt het herstellen en installeren van grote en kleine huishoudelijke toestellen, in het bijzonder toestellen met motoren. De herstellingen kunnen zowel in de eigen werkplaats gebeuren als bij de klant. De toestellen worden hersteld volgens het principe van een  “blokkendoos”. Als de fout zich op het elektronische niveau situeert, zullen de automaten en programmeertoestellen bijna altijd in hun geheel vervangen worden. Verder beoogt de module het installeren van de meest voorkomende huishoudelijke apparaten.

Je leert er:

 • Toestellen aansluiten en leert hiertoe stopcontacten en sanitaire aansluitpunten realiseren. Het spreekt voor zich dat het enkel aanpassingswerken zijn, de installatie zelf is uitgevoerd door een erkend vakman.
 • Klanten informeren over de werking en het onderhouden van de apparaten.
 • Bestellingen uitvoeren en voor het vervoer van apparaten instaan.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Geen voorkennis vereist. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat hersteller witgoed. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Extra informatie

Meer informatie kan je krijgen op het  secretariaat in Genk waar deze opleiding wordt ingericht.