menu

Mechanica-elektriciteit

Terug naar overzichtarrow right
naar het rooster ▾

Praktische info

Overzicht opleiding

“Hersteller Witgoed”  is een sterk doorgedreven praktijkopleiding waar basisvaardigheden en technieken worden aangeleerd voor het herstellen van huishoudtoestellen. Alles begint met het stellen van een juiste diagnose. De vaststelling van de fout en de oorzaak van de fout. Gevolgd door het bestellen van de benodigde onderdelen. Het herstellen opnieuw aansluiten en installeren maakt de job volledig. Resultaat: Een technisch geschoolde hersteller, die zelfstandig en met kennis van zaken, op een zorgvuldige manier, herstellingen kan uitvoeren. Alle kneepjes van het vak komen zorgvuldig aan bod.

Opleidingsstructuur en modules

Structuurschema Hersteller witgoed 480 lestijden
De cursist is door de pijl gebonden aan een verplichte volgorde in het traject.

Overzicht modules

Basis elektriciteit

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert.

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en

elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige

veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

Je leert er:

 • De gevaren van elektrische energie onderkennen
 • Veiligheidsnormen en reglementering naleven
 • spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen   
 • met elektrisch testgereedschap spanning detecteren
 • courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen
 • elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren  
 • eenvoudige bedradingschema’s lezen
 • elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren
 • technische informatie raadplegen

Basis Metaal

Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap.

Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

Je leert er

 • Een werkmethode opvolgen _   
 • Constructies demonteren en monteren
 • Handmatige bewerkingen
 • Machines bedienen

Elektrische opbouwinstallaties 1

Opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

Je leert er

 • Eigen werk organiseren en controleren
 • Opbouw installatiewerken uitvoeren
 • Schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten

Elektrische opbouwinstallaties 2

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische aansluiting van de opbouwinstallaties. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

Je leert er

 • Eigen werk organiseren en controleren
 • Opbouw installatiewerken uitvoeren
 • Schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten
 • Verdeelkast plaatsen
 • Verlichtingstoestellen plaatsen en aansluiten

Herstellen en installeren huishoudtoestellen 1

In deze module wordt specifiek aandacht besteed aan basis meettechnieken in functie van het herstellen en installeren van grote en kleine huishoudelijke toestellen

Je leer er

 • In gebruik zijnde toestellen herstellen
 • onderdelen bepalen
 • toestellen nazien en een diagnose stellen
 • elektrische metingen uitvoeren
 • gereedschap en meetapparatuur onderhouden

Herstellen en installeren huishoudtoestellen 2

Deze module beoogt het herstellen en installeren van grote en kleine huishoudelijke toestellen, in het bijzonder toestellen zonder motoren (verwarming, thermostaat,...). De herstellingen kunnen zowel in de eigen werkplaats gebeuren als bij de klant. De toestellen worden hersteld volgens het principe van een “blokkendoos”. Als de fout zich op het elektronische niveau situeert, zullen de automaten en programmeertoestellen bijna altijd in hun geheel vervangen worden. 

Verder beoogt de module het installeren van de huishoudelijke apparaten. Men leert toestellen aansluiten en leert hiertoe stopcontacten en sanitaire aansluitpunten realiseren. Het spreekt voor zich dat het enkel aanpassingswerken zijn, de installatie zelf is uitgevoerd door een erkend vakman. Men leert klanten informeren over de werking en het onderhouden van de apparaten. Men leert bestellingen uitvoeren en voor het vervoer van apparaten instaan.

Je leert er

 • In gebruik zijnde toestellen herstellen
 • De administratieve opvolging van een herstelling uitvoeren
 • Bij plaatsing, aanpassingswerken uitvoeren
 • Leveringen uitvoeren

Herstellen en installeren huishoudtoestellen 3

Deze module beoogt het herstellen en installeren van grote en kleine huishoudelijke toestellen, in het bijzonder toestellen met motoren. De herstellingen kunnen zowel in de eigen werkplaats gebeuren als bij de klant. De toestellen worden hersteld volgens het principe van een  “blokkendoos”. Als de fout zich op het elektronische niveau situeert, zullen de automaten en programmeertoestellen bijna altijd in hun geheel vervangen worden. Verder beoogt de module het installeren van de meest voorkomende huishoudelijke apparaten.

Je leert er:

 • Toestellen aansluiten en leert hiertoe stopcontacten en sanitaire aansluitpunten realiseren. Het spreekt voor zich dat het enkel aanpassingswerken zijn, de installatie zelf is uitgevoerd door een erkend vakman.
 • Klanten informeren over de werking en het onderhouden van de apparaten.
 • Bestellingen uitvoeren en voor het vervoer van apparaten instaan.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Geen voorkennis vereist. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat hersteller witgoed. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Extra informatie

Meer informatie kan je krijgen op het  secretariaat in Genk waar deze opleiding wordt ingericht.