menu

Administratie

Terug naar overzichtarrow right

Praktische info

In de zorgsector is er altijd werk, ook als administratief assistent. Je leert efficiënt functioneren in een administratie, kantoorsoftware correct gebruiken en vlot communiceren. De opleiding bevat ook een breed ‘medisch’ luik, waarin je een beter zicht krijgt op de organisatie van de gezondheidszorg en leert werken met medische vaktermen. Ook omgaan met patiënten, medische software en een kennismaking met de praktijk behoren tot het pakket.

Opleidingsstructuur en modules

Structuurschema medisch administratief assistent 780lesijden

Overzicht modules

De opleiding“Medisch administratief assistent” bestaat uit 11modules:

Kennismaking kantoorsoftware 20 LT

In deze module leer je de basisstappen om kantoorsoftware te gebruiken en leert men vlot teksten typen. Men maakt kennis met de mogelijkheden van kantoorsoftware die vooral van toepassing is binnen een administratieve omgeving. Bij het uitvoeren van de taken ligt de nadruk op het efficiënt, kwaliteitsvol en zorgvuldig werken.

Digitale administratieve vaardigheden 120 LT

In deze module zelfstandig  leer je  meer uitgebreide   en  gespecialiseerde administratieve taken uitvoeren met behulp van verschillende kantoorsoftwareprogramma’s. Zorgvuldig, kwaliteitsvol en efficiënt handelen staat in alle omstandigheden voorop.

Zakelijke communicatie voor administratieve beroepen 80 LT

In deze module leer je op een professionele en zakelijke manier in het Nederlands communiceren,  zowel  schriftelijk  (brieven,  e-mails,  verslagen  ...)  als  mondeling (telefoongesprekken en facet o face gesprekken) komen aan bod. Men leert efficiënt communiceren met voortdurende aandacht voorde noden van bezoekers/gasten/klanten  en   geeft   hierbij een positieve uitstraling aan de organisatie.  Verder leer je   zich  flexibel,  assertief,  empathisch  en  discreet  op  te stellen.

Praktische ondersteuning zorgvertrekker 80 LT

In deze module leer je  omgaan met het medische materiaal, op een correcte manier instrumenten  steriliseren en  taken registreren.  De  medisch  administratief  assistent leert  een  consultatie  voorbereiden  met  een  vragenlijst  van  de zorgverstrekker.  De medisch administratief assistent leert de wachtkamer organiseren, hanteert medische termen en leert de voorraad beheren.

Administratieve ondersteuning zorgvertrekker 60 LT

In deze module leer je de  zorgverstrekker  administratief te  ondersteunen door zowel de agenda te beheren als de consultaties voor te bereiden. De cursist leert alle nodige  gegevens  bij  de  patiënten te verzamelen en op een correcte manier in het patiëntendossier te verwerken.

Er worden vervolgafspraken gemaakt en de planning wordt beheerd. Na de consultaties zorgt de medisch administratief assistent voor een correcte verwerking van standaardverslagen en ondersteunt de correspondentie. Een vertrouwelijke verwerking van de gegevens staat in deze module centraal

Wegwijs in de administratieve aspecten van de gezondheidszorg 40 LT

In deze module leert men vanuit het eigen takenpakket hoe de Belgische gezondheidswetgeving  in elkaar zit. Deze kennis wordt omgezet om in praktische taken. Men leert standaardformulieren  voor  zowel  het  RIZIV  als  de  mutualiteiten opstellen en invullenen zorgen dat de patiënten de juiste documenten meekrijgen in functie van terugbetalingen of vergoedingen. De wetgeving wordt constant gewijzigd of  verbeterd,  dus moet  de  cursist de eigen  kennis  en  vaardigheden  steeds  blijven ontwikkelen.  Dit  kan  men  doen  door  kennisdeling met collega’s en reflectie over de eigen taken en handelingen

Omgaan met zorgvragen 80 LT

In deze module leer je op een professionele wijze omgaan met de zorgvrager en  diens  vragen en  zorgt  ervoor  dat  de  zorgvrager  zich  comfortabel  voelt  en  zijn vragen beantwoord worden. Verder moet je de consultatie goed voorbereiden en efficiënt  organiseren  om  een vlotverloop te kunnen  garanderen. Je  leert discreet handelen conform de beroepsethiek en de gedragscode van de organisatie.

EHBO 20 LT

In deze module leer je EHBO technieken.

Stage medisch administratief assistent 120 LT

In deze module gaat de medisch administratief assistent de aangeleerde vaardigheden en competenties uit de opleiding in de praktijk omzetten. Afhankelijk van interesses, toekomstperspectieven en competenties kan de cursist voor een bepaalde stageplaats kiezen binnen een medische omgeving. Samen met de stagementor worden de cursist begeleid naar zelfstandig werken zodat men klaar is voor de arbeidsmarkt. De  medisch  administratief assistent vormt  de  spil  tussen  de  patiënten  en  de gezondheidszorgberoepen. Als medisch administratief assistent is het van groot belang om professioneel te leren omgaan  met  de  zorgvrager  en  het  andere  medische personeel, de eigen  kennis  en  vaardigheden  verder  uitte diepen/ontwikkelen  en telerenuit de praktijk.

Frans voor medisch administratief assistent 80 LT

In  deze  module  leer je  op  een eenvoudige manier zakelijk  communiceren met patiënten, bezoekers en collega’s. De medisch administratief assistent leert telefonische contacten verzorgen. Daarnaast leert hij /zij de bezoeker ontvangen en doorverwijzen volgens  vastgestelde  procedures.  Je leert  deelnemen  aan  een  eenvoudig zakelijk/medisch  gesprek,  je leert  eenvoudige  medische  teksten  begrijpen,  je leert  een schriftelijke boodschap doorgeven en een eenvoudig schriftelijk bericht schrijven ( e-mail, zorgplatform,...).

Engels voor medisch administratief assistent 80 LT

In  deze  module  leer je  op een eenvoudige manier zakelijk  communiceren met patiënten, bezoekers en collega’s. De medisch administratief assistent leert telefonische contacten verzorgen. Daarnaast leert hij /zij de bezoeker ontvangen en doorverwijzen volgens  vastgestelde  procedures.  Je  leert  deelnemen  aan  een  eenvoudig zakelijk/medisch  gesprek,  leert  eenvoudige  medische  teksten  begrijpen,  leert  een schriftelijke boodschap doorgeven en een eenvoudig schriftelijk bericht schrijven ( e-mail, zorgplatform,...

Voorkennis toelatingsvoorwaarden

Geen voorkennis vereist. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules. Voor sommige modules moet je wel de volgtijdelijkheid respecteren( zie pijlen verplichte volgorde in het traject).

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.

Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat medisch administratief assistent. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Met dit certificaat, erkend door het Departement Onderwijs en Vorming kan je aan de slag in de privé-sector of in openbare instellingen.

Indien je deze opleiding met de opleiding Algemene Vorming combineert, behaal je het diploma secundair onderwijs via het Tweedekansonderwijs bij CVO Cursa (diploma secundair onderwijs erkend door het Departement Onderwijs en Vorming).  
Kijk verder op deze website voor meer info.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ) betaal je uiteraard minder.

Indien je nog Aanvullende algemene vorming volgt en slaagt in de beide opleidingen (AAV en de beroepsopleiding), dan kan je het inschrijvingsgeld terug krijgen van de beroepsopleiding.

Extra informatie

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaten waar deze opleiding wordt ingericht.