menu

Nederlands

Terug naar overzichtarrow right

Praktische info

NL    Je wilt Nederlands leren? Dat kan!
We geven je informatie over waar en wanneer er lessen zijn.
Voor wie? Je kan naar ons komen als je minstens 16 jaar bent en Nederlands wilt leren om werk te zoeken, om terug naar school te gaan, je kinderen met hun huiswerk te helpen of om gewoon met je buren te kunnen praten.

EN    Do you want to learn Dutch? That is possible!
We give you information about where and when courses are taking place.
For who? For everyone who has complied with the full–time compulsory school attendance and who wants to learn Dutch to find a job, to return to school, to help his children with their homework or just to be able to talk to the neighbours.

FR    Voulez vous apprendre le néerlandais? C’est possible!
Nous vous donnons des informations concernant le cours.
Pour qui? Pour ceux qui ont achevé l’enseignement obligatoire à plein temps et qui veulent apprendre le néerlandais pour chercher un emploi, pour pouvoir retourner à l’école, pour aider leurs enfants à faire des tâches scolaires ou pour pouvoir parler avec leurs voisins tout simplement.

DE    Sie möchten Niederländisch lernen? Kein Problem!
Wem können wir helfen? Jedem, der nicht mehr vollzeit – schulpflichtig ist und Niederländisch lernen will, um seine Chancen auf einen Arbeitsplatz zu erhöhen,
eine Ausbildung machen zu können, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen zu können, sich einfach besser mit den Nachbarn verständigen zu können.

TR    Flamanca öğrenmek istiyorsunuz? Öğrenebilirsiniz!
Kimler için? Zorunlu temel eğitimi bitirmiş olan vede flamanca dilini sosyal, eğitici vede profesyonel bir şekilde konuşmak isteyenler için.

PL    Chcesz uczyć się niderlandzkiego? Można to załatwić!
Dla kogo? Dla każdego, kto spełnił obowiązek szkolny i chce uczyć się języka niderlandzkiego, aby szukać pracy, podjąć dalszą edukację, móc pomagać dzieciom w odrabianiu zadań domowych, lub po prostu porozmawiać z sąsiadami.

ES    Quiere estudiar el neerlandés? Es posible!
Para quiénes? Para aquellos que han cumplido la escolaridad obligatoria y que quieren estudiar el neerlandés para buscar un empleo, para volver a la escuela, para ayudar sus hijos con sus trabajos de escuela o para simplemente poder hablar con sus vecinos

RU    Хотите изучать нидерландский язык? Это можно сделать!
Для кого? Для тех, кто получил обязательное образование и желает изучать нидерландский язык, чтобы найти работу, продолжить обучение, помогать своим детям выполнять домашние задания или просто поболтать с соседями

AR    هل تريد تعلم اللغة النيدرلاندية؟
نعم هذا ممكن
ما هو دور بيت اللغة النيدرلاندية؟
هذه الدورة تعطى للأشخاص المستوفين شروط الدوام الكامل للتعليم الاجباري والراغبين في تعلّم اللغة النيدرلاندية إما للبحث عن عمل أوللعودة إلى المدرسة أولمساعدة أطفالهم في واجباتهم المدرسية أو بكل بساطة لتمكينهم من التحدث مع الجيران

Het doel van de cursus Nederlands voor anderstaligen is je het Nederlands aan te leren om je zo vlot mogelijk te kunnen uitdrukken tijdens een gesprek. Ook de geschreven taal komt ruim aan bod. De cursist(e) kan een tekst vlot lezen en beantwoorden zowel schriftelijk als mondeling.

Overzicht opleiding

De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in 4 niveaus, “richtgraden” genoemd.
Voor elk van de 4 richtgraden is beschreven waartoe een cursist in staat moet zijn al hij luisterend en lezen of sprekend en schrijvend met een taal omgaat. De specifieke eindtermen worden geclusterd tot modules, die samen een leertraject vormen.

Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een “opleidingsprofiel” genoemd.

Hieronder zie je de grafische voorstelling van het leertraject Nederlands tweede taal.

Opleidingsstructuur en modules

structuur richtgraad 1

structuur richtgraad 2

Inschrijvingsvoorwaarden

Om bij een eerste inschrijving toegelaten te worden tot de opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2), dien je een afspraak te maken met het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet een intakegesprek en een eventuele test. Aan de hand van dit gesprek (Waarom wil je Nederlands leren?  Welk werk doe je?…) en een eventuele test bepalen zij je niveau van de Nederlandse taal.  Nadien zoeken ze samen met jou naar een geschikte opleiding Nederlands in een  CBE of Centrum voor Volwassenenonderwijs, waar je lessen Nederlandse taal kan starten. Breng het document dat je krijgt van het Agentschap Integratie en Inburgering mee bij je inschrijving.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Vrijstellingen kunnen verleend worden indien de cursisten kunnen aantonen te voldoen aan de doelstellingen van deze modules aan de hand van attesten of certificaten behaal in ander instellingen. Cursisten kunnen toegelaten worden tot vervolgmodules indien ze door een vrijstellingsproef bewijzen aan de doelstellingen van de voorafgaandelijke modules voldaan te hebben.

Inschrijvingskosten

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de vrijstelling de je al dan niet hebt. Zonder vrijstellingen betaalt u 72€ inschrijvingsgeld per module.
Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder. Je kan hiervoor ook terecht op het secretariaat voor meer info.

Instapmomenten

Deze cursus heeft verschillende instapmomenten gedurende het schooljaar. Neem contact op met de school, of met het agentschap van integratie en inburgering bij je eerste inschrijving.
Klik rechts bovenaan om het rooster te raadplegen.

Studiebewijs

Na elke module behaal je een deelcertificaat van de opleiding. Na elke richtgraad behaal je een certificaat van deze richtgraad.

Praktische info

Overzicht opleiding

Het verschil met de standaard opleiding NT2 is dat de cursist meer tijd krijgt om deze module af te ronden. De totale duurtijd van de module wordt verlengd naar 180 lesuren in plaats van 120 lesuren. Hetzelfde structuurschema wordt gebruikt voor deze opleiding als deze van 120 lesuren. De cursist heeft meer tijd om hetzelfde programma af te ronden.

Opleidingsstructuur en modules

De opleidingsstructuur van richtgraad 1 wordt gebruikt

Inschrijvingsvoorwaarden

Om bij een eerste inschrijving toegelaten te worden tot de opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2), dien je een afspraak te maken met het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet een intakegesprek en een eventuele test. Aan de hand van dit gesprek (Waarom wil je Nederlands leren?  Welk werk doe je?…) en een eventuele test bepalen zij je niveau van de Nederlandse taal.  Nadien zoeken ze samen met jou naar een geschikte opleiding Nederlands in een  CBE of Centrum voor Volwassenenonderwijs, waar je lessen Nederlandse taal kan starten. Breng het document dat je krijgt van het Agentschap Integratie en Inburgering mee bij je inschrijving.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Vrijstellingen kunnen verleend worden indien de cursisten kunnen aantonen te voldoen aan de doelstellingen van deze modules aan de hand van attesten of certificaten behaal in ander instellingen. Cursisten kunnen toegelaten worden tot vervolgmodules indien ze door een vrijstellingsproef bewijzen aan de doelstellingen van de voorafgaandelijke modules voldaan te hebben.

Inschrijvingskosten

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de vrijstelling de je al dan niet hebt. Zonder vrijstellingen betaalt u 72€ inschrijvingsgeld per module.
Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder. Je kan hiervoor ook terecht op het secretariaat voor meer info.

Instapmomenten

Deze cursus heeft verschillende instapmomenten gedurende het schooljaar. Neem contact op met de school, of met het agentschap van integratie en inburgering bij je eerste inschrijving.
Klik rechts bovenaan om het rooster te raadplegen.

Studiebewijs

Na elke module behaal je een deelcertificaat van de opleiding. Na elke richtgraad behaal je een certificaat van deze richtgraad.

Praktische info

Overzicht opleiding

Het verschil met de standaard opleiding NT2 is dat de cursist deze module in kortere tijd kan afronden. De totale duurtijd van de module wordt verkort naar 80 lesuren in plaats van 120 lesuren. Hetzelfde structuurschema wordt gebruikt voor deze opleiding als deze van 120 lesuren. De cursist heeft minder tijd om hetzelfde programma af te ronden.

Opleidingsstructuur en modules

De opleidingsstructuur van richtgraad 1 wordt gebruikt

Inschrijvingsvoorwaarden

Om bij een eerste inschrijving toegelaten te worden tot de opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2), dien je een afspraak te maken met het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet een intakegesprek en een eventuele test. Aan de hand van dit gesprek (Waarom wil je Nederlands leren?  Welk werk doe je?…) en een eventuele test bepalen zij je niveau van de Nederlandse taal.  Nadien zoeken ze samen met jou naar een geschikte opleiding Nederlands in een  CBE of Centrum voor Volwassenenonderwijs, waar je lessen Nederlandse taal kan starten. Breng het document dat je krijgt van het Agentschap Integratie en Inburgering mee bij je inschrijving.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Vrijstellingen kunnen verleend worden indien de cursisten kunnen aantonen te voldoen aan de doelstellingen van deze modules aan de hand van attesten of certificaten behaal in ander instellingen. Cursisten kunnen toegelaten worden tot vervolgmodules indien ze door een vrijstellingsproef bewijzen aan de doelstellingen van de voorafgaandelijke modules voldaan te hebben.

Inschrijvingskosten

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de vrijstelling de je al dan niet hebt. Zonder vrijstellingen betaalt u 72€ inschrijvingsgeld per module.
Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder. Je kan hiervoor ook terecht op het secretariaat voor meer info.

Instapmomenten

Deze cursus heeft verschillende instapmomenten gedurende het schooljaar. Neem contact op met de school, of met het agentschap van integratie en inburgering bij je eerste inschrijving.
Klik rechts bovenaan om het rooster te raadplegen.

Studiebewijs

Na elke module behaal je een deelcertificaat van de opleiding. Na elke richtgraad behaal je een certificaat van deze richtgraad.

Praktische info

Overzicht opleiding

Het verschil met de standaard opleiding NT2 is dat de cursist deze module in kortere tijd kan afronden. De totale duurtijd van de module wordt verkort naar 80 lesuren in plaats van 120 lesuren. Hetzelfde structuurschema wordt gebruikt voor deze opleiding als deze van 120 lesuren. De cursist heeft minder tijd om hetzelfde programma af te ronden.

Opleidingsstructuur en modules

De opleidingsstructuur van richtgraad 1 wordt gebruikt

Inschrijvingsvoorwaarden

Om bij een eerste inschrijving toegelaten te worden tot de opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2), dien je een afspraak te maken met het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet een intakegesprek en een eventuele test. Aan de hand van dit gesprek (Waarom wil je Nederlands leren?  Welk werk doe je?…) en een eventuele test bepalen zij je niveau van de Nederlandse taal.  Nadien zoeken ze samen met jou naar een geschikte opleiding Nederlands in een  CBE of Centrum voor Volwassenenonderwijs, waar je lessen Nederlandse taal kan starten. Breng het document dat je krijgt van het Agentschap Integratie en Inburgering mee bij je inschrijving.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Vrijstellingen kunnen verleend worden indien de cursisten kunnen aantonen te voldoen aan de doelstellingen van deze modules aan de hand van attesten of certificaten behaal in ander instellingen. Cursisten kunnen toegelaten worden tot vervolgmodules indien ze door een vrijstellingsproef bewijzen aan de doelstellingen van de voorafgaandelijke modules voldaan te hebben.

Inschrijvingskosten

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de vrijstelling de je al dan niet hebt. Zonder vrijstellingen betaalt u 72€ inschrijvingsgeld per module.
Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder. Je kan hiervoor ook terecht op het secretariaat voor meer info.

Instapmomenten

Deze cursus heeft verschillende instapmomenten gedurende het schooljaar. Neem contact op met de school, of met het agentschap van integratie en inburgering bij je eerste inschrijving.
Klik rechts bovenaan om het rooster te raadplegen.

Studiebewijs

Na elke module behaal je een deelcertificaat van de opleiding. Na elke richtgraad behaal je een certificaat van deze richtgraad.

Praktische info

Overzicht opleiding

De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in 4 niveaus, “richtgraden” genoemd.
Voor elk van de 4 richtgraden is beschreven waartoe een cursist in staat moet zijn al hij luisterend en lezen of sprekend en schrijvend met een taal omgaat. De specifieke eindtermen worden geclusterd tot modules, die samen een leertraject vormen.
Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een “opleidingsprofiel” genoemd.
Hieronder zie je de grafische voorstelling van het leertraject Nederlands tweede taal.

Opleidingsstructuur en modules

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Vrijstellingen kunnen verleend worden indien de cursisten kunnen aantonen te voldoen aan de doelstellingen van deze modules aan de hand van attesten of certificaten behaal in ander instellingen. Cursisten kunnen toegelaten worden tot vervolgmodules indien ze door een vrijstellingsproef bewijzen aan de doelstellingen van de voorafgaandelijke modules voldaan te hebben.

Inschrijvingskosten

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de vrijstelling de je al dan niet hebt. Zonder vrijstellingen betaalt u 72€ inschrijvingsgeld per module.
Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder. Je kan hiervoor ook terecht op het secretariaat voor meer info.

Studiebewijs

Na elke module behaal je een deelcertificaat van de opleiding. Na elke richtgraad behaal je een certificaat van deze richtgraad.