menu

Praktische info

Je hebt de basis van het Nederlands al geleerd maar je hebt nog niet genoeg kennis van het Nederlands om alles te zeggen zoals je het wil? Dan ben je op de juiste plaats in richtgraad 2. In dit niveau leer je vlotter en correcter Nederlands spreken zodat ook een goed gesprek geen probleem meer is.

Taalbad Nederlands

Je wil graag zo snel mogelijk Nederlands leren om te starten met een andere studie of voor een goede job.

Bij Cursa kan je een heel intensieve cursus volgen.

Je leert op korte tijd 4 taalmodules. Je kan in 1 semester de modules 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 behalen. Tijdens dit traject krijg je ook lessen ICT en je kan lessen theoretisch rijbewijs volgen.

De belangrijkste leerdoelen :

Wanneer?

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.45.

start: 1 februari               einde: 27 juni

Waar?

In Hasselt

Instapvoorwaarde:

Je hebt minimum het certificaat 1.2 behaald. Heb je nog geen certificaat van Nederlands? Dan kan je een niveautest doen.

English

You have already learned the basics of Dutch, but you do not yet have enough knowledge of Dutch to say everything the way you want? Then you are in the right place in orientation level 2. In this level you learn to speak Dutch more fluently and correctly so that a good conversation is no longer a problem.

Language immersion Dutch

You would like to learn Dutch as quickly as possible to start another study or for a good job.

At Cursa you can follow a very intensive course.

You will learn 4 language modules in a short time. You can complete modules 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4 in 1 semester. During this trajectory you will also receive ICT lessons and you can take theoretical driving license lessons.

What ?

When?
Monday to Friday from 9:00 AM to 3:45 PM.

start: February 1 end: June 27

Where?
in Hasselt

Entry condition:
You have obtained at least the certificate 1.2. Don't have a Dutch certificate yet? Then you can do a level test.