menu

Praktische info

Overzicht opleiding

De opleiding tot sommelier is modulair opgebouwd. Je kan op eigen tempo deze opleiding afwerken. Om bepaalde modules te kunnen starten moet je al voor één of meerdere modules geslaagd zijn. De opleiding start met de modules 'Initiatie wijnkennis en -degustatie' en de module 'Initiatie bierkennis en -degustatie'.

De vroegere opleidingen Wijnkenner en Bierkenner zijn samengebracht in de nieuwe opleiding Sommelier. Deze opleiding is nog meer gericht op professionalisering binnen het vakgebied. De afgewerkte modules in de vorige opleidingen, Bierkenner en Wijnkenner, worden naadloos geïntegreerd in dit nieuwe opleidingstraject Sommelier.

Voorkennis /toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om met de opleiding te starten. Wel is er voor bepaalde modules een volgtijdelijkheid m.a.w. je moet bepaalde modules afgewerkt hebben voor je verder kan met de opleiding.

Om aan de opleiding te mogen deelnemen, is de cursist tevens gehouden aan de meldingsplicht m.b.t. levensmiddelenhygiëne.

Organisatie van de opleiding

De opleiding start met initiatiecursussen in zowel wijn- als bierkennis. Basiskennis en degusteren van wijn en bier komen ruimschoots aan bod. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op allerlei karakteristieken van de producten en ingrediënten en het tot stand komen van het product. In het vervolg van de opleiding leer je serveren en het combineren van dranken met gerechten. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de gastronomie, de drankenkaart en de kelder.

Modules

Initiatie wijnkennis- en degustatie

Kennis en degustatie Franse wijnen

Kennis en degustatie Europese wijnen

Kennis en degustatie iwerelswijnen

Wijn en gastronomie, wijnkaart - en kelder

Initiatie Bierkennis en -degustatie

Kennis en degustatie Bier

Bier en gastronomie, bierkaart en -kelder

Serveren van dranken en gerechten

Duur van de opleiding

In het totaal worden 720 lestijden afgewerkt om het certificaat Sommelier te behalen. Alle modules, 9 in totaal hebben elk een traject van 80 lestijden. Je kan aan een ritme van één avond per week deze opleiding in vier en een half jaar afwerken. Sneller kan ook als je meerdere avonden per week les volgt.

Instapmomenten

De instapmomenten zijn 1 september en 1 februari. De modules lopen over één semester.

Inschrijven

Inschrijven kan voor een volgend schooljaar vanaf eind mei en vanaf begin november voor het tweede semester.

Inschrijvingskosten

De inschrijvingskosten bedragen 120€ per module. De degustatiekosten bedragen van 270€ tot 350€ afhankelijk van de module die je volgt.

Studiebewijs

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat Sommelier en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4 van Sommelier.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.

Wens je meer info?

Meer info krijg je bij de coördinator Rudy Rampelberg
rudy.rampelberg@cursa.be 0496 12 43 49

Secretariaat Michel Dierickx
michel.dierickx@cursa.be 011 30 77 71

Secretariaat open : maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
15u tot 21u