menu

Specifieke personenzorg

Terug naar overzichtarrow right
naar het rooster ▾

Praktische info

Als begeleider in de kinderopvang verzorg en begeleid je kinderen tussen 0 en 12 jaar in kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuni

Als kinderbegeleider leer je kinderen tussen 0 en 12 jaar opvoeden en verzorgen in samenwerking met ouders, collega’s en externen, rekening houdend met de diversiteit in de samenleving, teneinde de kinderen in hun algemene ontwikkeling te stimuleren, zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen.

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning .

Je kan ook kiezen om je enkel te richten op baby’s en peuters of enkel op schoolgaande kinderen.

Overzicht opleiding

De theoretische lessen gaan over: omgaan met kinderen, verzorging en EHBO, begeleiden van activiteiten, inrichten van en zorg dragen voor de ruimte, samenwerken met ouders, collega’s en externen, kwaliteitszorg, eigen deskundigheidsbevordering

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met an.dirix@cursa.be

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Je kan kiezen voor een avondopleiding of voor een dagopleiding. 
De duurtijd van de opleiding is afhankelijk wat welk traject je kiest. 
Standaardtraject dagopleiding: 2 semesters
Standaardtraject avondopleiding: 4 semesters
Verkorte trajecten zijn steeds mogelijk voor reeds werkende kinderbegeleiders.

Organisatie van de opleiding

Je volgt theoretische lessen die afgewisseld worden met werkplekleren en een stage.
De lessen vinden plaats in gecombineerd onderwijs: zowel contactonderwijs als afstandsonderwijs

Inschrijvingskosten

U betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot 300€ inschrijvingsgeld per semester.
Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze opleiding 

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat kinderbegeleider baby’s en peuters en een certificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Volg je 1 van deze opleidingen in combinatie met aanvullende algemene vorming, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Extra informatie

Praktische info

Onthaalouder worden houdt veel mooie uitdagingen in, vooral als je graag bezig bent met kinderen. Je ziet de kinderen opgroeien, je oefent je job thuis uit, je organiseert zelf je eigen werk en je dag in functie van de behoeften van de kinderen. De job van onthaalouder is een heel mooie, maar ook zware job. Goede informatie is dan ook ontzettend belangrijk voor je aan de slag gaat als onthaalouder.

Vanaf 1 april 2014 gelden nieuwe startvoorwaarden voor onthaalouders. Wie wil starten als onthaalouder (kinderbegeleider gezinsopvang) moet beschikken over een attest van de module 'Kennismaking met de gezinsopvang'.

Waaruit bestaat het kennismakingstraject?

Deze module van 40 uren geeft inzicht in veiligheidsaspecten, pedagogische aspecten en samenwerkingsaspecten, zodat het professioneel handelen van de kinderbegeleider versterkt wordt. Beide attesten kun je behalen door deel te nemen aan het Kennismakingstraject Gezinsopvang.

Inhoud

De taken van een onthaalouder

Kwaliteitseisen en regelgeving

Werken als aangesloten of zelfstandige onthaalouder

Inkomsten en uitgaven

Een veilige en stimulerende gezinsopvang

Samenwerken met ouders

Verzorging en gezonde voeding

Levensreddend handelen bij kinderen

Inrichting van de opvangruimte

Organisatie van de opvang

Combinatie job & gezin

Je draagkracht als (toekomstige) onthaalouder

Prijs

Deze module bedraagt 40 lestijden, per lestijd betaal je € 1,50. We vragen eveneens een bijdrage voor cursusmateriaal en kopiekost. Opleidingscheques worden aanvaard. Daarmee betaal je de helft van de kostprijs. Werkzoekenden betalen 30% van het inschrijvingsgeld.

Praktische info

Wil je meewerken aan het bevorderen van de maatschappelijke emancipatie en participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen en etnisch culturele minderheden?
Hou je ervan om te bemiddelen of om als brugfiguur te functioneren?
Ben je creatief en wil je mee activiteiten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen?
Je houdt van andere culturen en wil meebouwen aan een rijke, verdraagzame maatschappij?
Dan is de opleiding intercultureel medewerker zeker iets voor jou!

Overzicht opleiding

Je leert mensen met een andere culturele achtergrond begeleiden. Je focust op communicatie tussen maatschappelijk kwetsbare groepen en sociale organisaties. Je loopt stage in een sociale instelling. Je kan Aanvullende Algemene Vorming combineren met deze opleiding intercultureel medewerker om je diploma te behalen.

Dit is een praktijkgerichte opleiding.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

De beheersing van computervaardigheden (tekstverwerking, mailing, internet) is geen expliciete voorwaarde maar de ervaring leert ons dat indien deze vaardigheden niet aanwezig zijn, het zeer moeilijk is om de opleiding te volgen. Ons CVO biedt ook computercursussen aan en deze worden dan ook ten stelligste aangeraden.

Verder is het een pluspunt dat je les kan volgen in het Nederlands. Ook in de job als Intercultureel Medewerker is dit een vereiste, je kan immers niet als brugfiguur fungeren indien je de Nederlandse taal niet beheerst.

Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 jaar.
Elke dag van 8u30 - 16u00, enkel woensdag tot 12u. 

We willen ook de nadruk leggen op de mogelijkheid om te kiezen voor een flexibel traject. Hier is het niet noodzakelijk om alle modules ineens op te nemen. Dat impliceert natuurlijk ook dat als je hiervoor kiest, het flexibel traject langer duurt dan een jaar. 

Inschrijvingskosten

U betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot 300€ inschrijvingsgeld per semester.
Indien u recht heeft op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Intercultureel medewerker. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Extra info

www.facebook.com/interculturelemedewerker
https://interculturele-medewerker.jimdosite.com/
https://youtu.be/0fDBiN-dlMo

Praktische info

Werk je graag met jongeren? Zit het zorgen je in de genen? Ben je bereid om mensen met een beperking te ondersteunen? Dan is de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg zeker iets voor jou! Als opvoeder/begeleider ga je aan de slag in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het algemene welzijnswerk. De keuze is groot!

Overzicht opleiding

Centraal in deze opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg staat het aanleren, ontwikkelen en verwerven van de beoogde competenties en de persoonlijke groei van de cursist.
De hoekstenen in dit leerproces zijn: het ervaringsgericht leren de combinatie/ wisselwerking tussen theorie en praktijk het reflecteren over het eigen leerproces.
De theoretische vakken zijn: omgaan met diversiteit, psychosociale vraagstellingen, observeren en rapporteren, deontologisch en ethisch handelen.

Het gaat hier om een voltijdse opleiding waarbij men zowel een degelijke theoretische opleiding krijgt, als het eigenlijke vak leert op de werkvloer d.m.v. stages. Deze stages vertegenwoordigen de helft van de opleiding.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze coördinator voor een intakegesprek.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 jaar. Een traject op maat is ook steeds mogelijk. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de coördinator

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs € 1,50/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot € 300 inschrijvingsgeld per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Op het einde van elke module krijg je een deelcertificaat van de opleiding. Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Jeugd- en gehandicaptenzorg. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.