menu

Praktische info

Kinderbegeleider baby's en peuters

Als kinderbegeleider leer je kinderen tussen 0 en 12 jaar opvoeden en verzorgen in samenwerking met ouders, collega’s en externen, rekening houdend met de diversiteit in de samenleving, teneinde de kinderen in hun algemene ontwikkeling te stimuleren, zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen.

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning .

Kijk ook eens bij onze opleiding 'Kinderbegeleider schoolgaande kinderen. je kan ook beide combineren.

Overzicht opleiding

De theoretische lessen gaan over: omgaan met kinderen, verzorging en EHBO, begeleiden van activiteiten, inrichten van en zorg dragen voor de ruimte, samenwerken met ouders, collega’s en externen, kwaliteitszorg, eigen deskundigheidsbevordering

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Organisatie van de opleiding

Je volgt theoretische lessen die afgewisseld worden met werkplekleren en een stage.
De lessen vinden plaats in gecombineerd onderwijs: zowel contactonderwijs als afstandsonderwijs

Duur van de opleiding

Je kan kiezen voor een avondopleiding of voor een dagopleiding.

De duurtijd van de opleiding is afhankelijk wat welk traject je kiest.
Standaardtraject dagopleiding: 2 semesters
Standaardtraject avondopleiding: 4 semesters
Verkorte trajecten zijn steeds mogelijk voor reeds werkende kinderbegeleiders.

Dagopleiding baby's - peuters
Semester 1Semester 2  
Kinderopvang en ikKwaliteitsvol werken
Basisprincipes pedagogisch handelenSamenwerken met gezinnen
Communicatieve vaardighedenSamenwerken in team
EHBO en levensreddend handelenIntervisie baby’s-Peuters 2
Omgaan met diversiteitIntervisie baby’s-Peuters 3
Basis verzorgingPedagogisch handelen baby’s-Peuters
Zorg Baby’s-PeutersIndeling tijd en ruimte baby’s – peuters
Voeding Baby’s-PeutersStage 80u
Spel baby’s-Peuters 
Intervisie kinderbegeleider 1            
Avondopleiding baby's - peuters
Semester 1Semester 2Semester 3
Kinderopvang en ikSpel baby's - peutersZorg baby's - peuters
EHBOBasisverzorgingSamenwerken gezinnen
Communicative vaardighedenVoeding baby's - peuterssamenwerken in team
Basisprincipes pedagogische handelenPedagogische handelen baby' - peutersIntervisie baby's - peuters
Kwaliteitsvol handelenOmgaan met diversiteitindeling tijd en rumte baby's - peuters
Intervisie kinderbegeleider 1Intervisie baby's - peuters

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Inschrijven doe je via het secretariaat. Je wordt ook uitgenodigd voor een intakegesprek.

ESF project

Deze opleiding komt in aanmerking voor een ESF project. Dit wil zeggen dat de VDAB mee de opleiding financiert voor de cursist. Het ESF traject is meer ondersteunend. Indien je de stap naar de arbeidsmarkt graag zet op een trager tempo en  met extra ondersteuning, kan je de opleiding volgen via een ESF-traject.

Indien je interesse hebt voor deze opleiding, neem dan contact op met het secretariaat of de coördinator Veerle Mertens.

Meer info :  
ESF project VDAB kinderbegeleider baby’s en peuters
Lees onze NIKOLim flyer


Inschrijven

Je kan deze opleiding volgen door

  • in te schrijven via onze school.
  • in te schrijven via de VDAB (klik hier)
  • in te schrijven via promotor ESF (klik hier)

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot 300€ inschrijvingsgeld per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat kinderbegeleider baby’s en peuters en een certificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Volg je een van deze opleidingen in combinatie met aanvullende algemene vorming, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Wens je meer info?

Neem contact op met an.dirkx@cursa.be

Praktische info

Als kinderbegeleider leer je kinderen tussen 0 en 12 jaar opvoeden en verzorgen in samenwerking met ouders, collega’s en externen, rekening houdend met de diversiteit in de samenleving, teneinde de kinderen in hun algemene ontwikkeling te stimuleren, zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen.

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning .

Overzicht opleiding

De theoretische lessen gaan over: omgaan met kinderen, verzorging en EHBO, begeleiden van activiteiten, inrichten van en zorg dragen voor de ruimte, samenwerken met ouders, collega’s en externen, kwaliteitszorg, eigen deskundigheidsbevordering

Kijk ook eens bij onze opleiding 'Kinderbegeleider baby's en peuters'. je kan ook beide combineren.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Organisatie van de opleiding

Je volgt theoretische lessen die afgewisseld worden met werkplekleren en een stage.
De lessen vinden plaats in gecombineerd onderwijs: zowel contactonderwijs als afstandsonderwijs

Duur van de opleiding

Je kan kiezen voor een avondopleiding of voor een dagopleiding.

De duurtijd van de opleiding is afhankelijk wat welk traject je kiest.
Standaardtraject dagopleiding: 2 semesters
Standaardtraject avondopleiding: 4 semesters
Verkorte trajecten zijn steeds mogelijk voor reeds werkende kinderbegeleiders.

Dagopleiding schoolgaande kinderen
Semester 1Semester 2 
Kinderopvang en ikKwaliteitsvol werken
Basisprincipes pedagogisch handelenSamenwerken met gezinnen
Communicatieve vaardighedenSamenwerken in team
EHBO en levensreddend handelenIntervisie baby’s-Peuters 2
Omgaan met diversiteitIntervisie baby’s-Peuters 3
Basis verzorgingPedagogisch handelen schoolgaande kinderen
Zorg schoolgaande kinderenIndeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen
Voeding schoolgaande kinderenStage 80u
Spel schoolgaande kinderen 
Intervisie kinderbegeleider 1            
Avondopleiding schoolgaande kinderen
Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4
Kinderopvang en ikOmgaan met diversiteitSamenwerken in teamZorg schoolgaande kinderen
EHBOBasisverzorgingSamenwerken gezinnenSpel schoolgaande kinderen
Communicatieve vaardighedenIntervisie schoolgaande kinderen 2Intervisie schoolgaande kinderen 3Pedagogische handelen schoolgaande kinderen
Basisprincipes pedagogische handelenIndeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen
Kwaliteitsvol handelenVoeding indeling schoolgaande kinderen
Intervisie kinderbegeleider 1

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Inschrijven doe je via het secretariaat. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

EVC - Testcentrum

Heb je al ervaring in het begeleiden van schoolgaande kinderen? Ben je busbegeleider, help je en ondersteun je ouders of steek je een hand toe in de kinderopvang? Je hebt zeker al heel wat ervaring opgedaan die je kan laten valideren in ons EVC testcentrum. Informeer zeker bij onze coördinator van het EVC testcentrum. Deze en meer info vind je op onze webpagina EVC -Testcentrum.

Inschrijven

Je kan deze opleiding volgen door

  • in te schrijven via onze school.
  • in te schrijven via de VDAB (klik hier).
  • Voor deze opleiding bestaat helaas geen ESF-traject..

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot 300€ inschrijvingsgeld per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat kinderbegeleider baby’s en peuters en een certificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Volg je 1 van deze opleidingen in combinatie met aanvullende algemene vorming, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Wens je meer info?

Neem contact op met an.dirkx@cursa.be

Praktische info

Deze opleiding wordt dit schooljaar niet ingericht. Voor meer informatie wendt u tot het secretariaat Genk

Halmstraat 12 3600 Genk
T +3289 84 99 03 genk@cursa.be

Openingsuren:
ma: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
di: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
wo: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
do: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
vr: 08:30 tot 13:00u

Wil je meewerken aan het bevorderen van de maatschappelijke emancipatie en participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen en etnisch culturele minderheden?
Hou je ervan om te bemiddelen of om als brugfiguur te functioneren?
Ben je creatief en wil je mee activiteiten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen?
Je houdt van andere culturen en wil meebouwen aan een rijke, verdraagzame maatschappij?
Dan is de opleiding intercultureel medewerker zeker iets voor jou!

Overzicht opleiding

Je leert mensen met een andere culturele achtergrond begeleiden. Je focust op communicatie tussen maatschappelijk kwetsbare groepen en sociale organisaties. Je loopt stage in een sociale instelling. Je kan Aanvullende Algemene Vorming combineren met deze opleiding intercultureel medewerker om je diploma te behalen.

Dit is een praktijkgerichte opleiding.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

De beheersing van computervaardigheden (tekstverwerking, mailing, internet) is geen expliciete voorwaarde maar de ervaring leert ons dat indien deze vaardigheden niet aanwezig zijn, het zeer moeilijk is om de opleiding te volgen. Ons CVO biedt ook computercursussen aan en deze worden dan ook ten stelligste aangeraden.

Verder is het een pluspunt dat je les kan volgen in het Nederlands. Ook in de job als Intercultureel Medewerker is dit een vereiste, je kan immers niet als brugfiguur fungeren indien je de Nederlandse taal niet beheerst.

Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 jaar.
Elke dag van 8u30 - 16u00, enkel woensdag tot 12u. 

We willen ook de nadruk leggen op de mogelijkheid om te kiezen voor een flexibel traject. Hier is het niet noodzakelijk om alle modules ineens op te nemen. Dat impliceert natuurlijk ook dat als je hiervoor kiest, het flexibel traject langer duurt dan een jaar. 

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot 300€ inschrijvingsgeld per semester. Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Intercultureel medewerker. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Extra info

www.facebook.com/interculturelemedewerker
https://interculturele-medewerker.jimdosite.com/
https://youtu.be/0fDBiN-dlMo

Praktische info

Werk je graag met jongeren? Zit het zorgen je in de genen? Ben je bereid om mensen met een beperking te ondersteunen? Dan is de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg zeker iets voor jou! Als opvoeder/begeleider ga je aan de slag in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het algemene welzijnswerk. De keuze is groot!

De arbeidsmarkt kijkt uit naar deze profielen. Werk verzekerd.

Wat leer je?

Centraal in deze opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg staat het aanleren, ontwikkelen en verwerven van de beoogde competenties en de persoonlijke groei van de cursist.
De hoekstenen in dit leerproces zijn: het ervaringsgericht leren, de wisselwerking tussen theorie en praktijk en het reflecteren over het eigen leerproces. In deze opleiding vertegenwoordigen de stages de helft van de opleiding.

Na deze opleiding kan je onmiddellijk terecht op de arbeidsmarkt als opvoeder-begeleider of je kan doorstromen naar een vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

In samenwerking met VDAB

Deze opleiding is erkend door de VDAB.

De opleiding Jeugd en gehandicaptenzorg is door de VDAB erkend als beroepsopleiding in Genk en Hasselt.  Cursisten die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een aantal ondersteunende maatregelen (inschrijvingsgeld en cursusgeld worden terugbetaald, je komt in aanmerking voor het krijgen van vergoedingen, zoals verplaatsingsvergoeding, kinderopvangvergoeding, …). Voor meer info, contacteer je VDAB-bemiddelaar of ga naar een VDAB-kantoor.

Voor meer info kan je terecht op de website van de VDAB.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze coördinator voor een intakegesprek

Opleidingsstructuur en modules

Duur en locatie

Je kan deze opleiding volgen in dagonderwijs. De duurtijd van de opleiding is afhankelijk van de lesplaats.

Bij CVO Cursa Genk kan je de opleiding afronden in 1 jaar.

Bij CVO Cursa Hasselt kan je de opleiding, al dan niet in combinatie met AAV, afronden in 2 jaar.

Het traject verkorten kan aan de hand van vrijstellingen. Uiteraard is ook een traject op maat mogelijk.

Lesplaats

Deze opleiding kan je volgen bij CVO Cursa in Genk of Hasselt.

Toelatingsvoorwaarden / voorkennis

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Studiebewijs

Op het einde van elke module krijg je een deelcertificaat van de opleiding. Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Jeugd- en gehandicaptenzorg. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Kostprijs

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs € 1,50/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot € 300 inschrijvingsgeld per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), betaal je uiteraard minder.

Indien je slaagt voor AAV en deze beroepsgerichte opleiding en dus een diploma secundair onderwijs behaalt, wordt je inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Wanneer je 25 jaar of jonger bent, heb je nog steeds recht op behoud van kinderbijslag, als je ten minste voor 17 lestijden per week inschrijft. 

Deze opleiding is erkend door de VDAB. Cursisten die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een aantal ondersteunende maatregelen, zoals terugbetaling van het inschrijvings- en cursusgeld, het krijgen van verplaatsingsvergoeding of kinderopvangvergoeding. Voor meer informatie contacteer je je VDAB-bemiddelaar.

Inschrijven

Starten met de opleiding kan in september en februari. Klik rechts bovenaan op het rooster om een afspraak te maken met de coördinator voor een intakegesprek.

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij de coördinator.

Genk: Ellen Achten 089 84 99 03 ellen.achten@cursa.be

Hasselt: Sofie Engelen          011 42 90 17              sofie.engelen@cursa.be

Praktische info

Als kinderbegeleider leer je kinderen tussen 0 en 12 jaar opvoeden en verzorgen in samenwerking met ouders, collega’s en externen, rekening houdend met de diversiteit in de samenleving, teneinde de kinderen in hun algemene ontwikkeling te stimuleren, zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen.

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, thuisopvang zieke kinderen, kleuterscholen ter ondersteuning van de leerkracht en in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning .

Overzicht opleiding

De theoretische lessen gaan over: omgaan met kinderen, verzorging en EHBO, begeleiden van activiteiten, inrichten van en zorg dragen voor de ruimte, samenwerken met ouders, collega’s en externen, kwaliteitszorg, eigen deskundigheidsbevordering

Kijk ook eens bij onze opleiding 'Kinderbegeleider baby's en peuters'. je kan ook beide combineren.

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te starten aan deze opleiding. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Organisatie van de opleiding

Je volgt theoretische lessen die afgewisseld worden met werkplekleren en een stage.
De lessen vinden plaats in gecombineerd onderwijs: zowel contactonderwijs als afstandsonderwijs

Duur van de opleiding

Je kan kiezen voor een avondopleiding of voor een dagopleiding.

De duurtijd van de opleiding is afhankelijk wat welk traject je kiest.
Standaardtraject dagopleiding: 2 semesters
Standaardtraject avondopleiding: 4 semesters
Verkorte trajecten zijn steeds mogelijk voor reeds werkende kinderbegeleiders.

Dagopleiding schoolgaande kinderen
Semester 1Semester 2 
Kinderopvang en ikKwaliteitsvol werken
Basisprincipes pedagogisch handelenSamenwerken met gezinnen
Communicatieve vaardighedenSamenwerken in team
EHBO en levensreddend handelenIntervisie baby’s-Peuters 2
Omgaan met diversiteitIntervisie baby’s-Peuters 3
Basis verzorgingPedagogisch handelen schoolgaande kinderen
Zorg schoolgaande kinderenIndeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen
Voeding schoolgaande kinderenStage 80u
Spel schoolgaande kinderen 
Intervisie kinderbegeleider 1            
Avondopleiding schoolgaande kinderen
Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4
Kinderopvang en ikOmgaan met diversiteitSamenwerken in teamZorg schoolgaande kinderen
EHBOBasisverzorgingSamenwerken gezinnenSpel schoolgaande kinderen
Communicatieve vaardighedenIntervisie schoolgaande kinderen 2Intervisie schoolgaande kinderen 3Pedagogische handelen schoolgaande kinderen
Basisprincipes pedagogische handelenIndeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen
Kwaliteitsvol handelenVoeding indeling schoolgaande kinderen
Intervisie kinderbegeleider 1

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Inschrijven doe je via het secretariaat. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

EVC - Testcentrum

Heb je al ervaring in het begeleiden van schoolgaande kinderen? Ben je busbegeleider, help je en ondersteun je ouders of steek je een hand toe in de kinderopvang? Je hebt zeker al heel wat ervaring opgedaan die je kan laten valideren in ons EVC testcentrum. Informeer zeker bij onze coördinator van het EVC testcentrum. Deze en meer info vind je op onze webpagina EVC -Testcentrum.

Inschrijven

Je kan deze opleiding volgen door

  • in te schrijven via onze school.
  • in te schrijven via de VDAB (klik hier).
  • Voor deze opleiding bestaat helaas geen ESF-traject..

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is begrensd tot 300€ inschrijvingsgeld per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Studiebewijs

Als je alle modules van de opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat kinderbegeleider baby’s en peuters en een certificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Volg je 1 van deze opleidingen in combinatie met aanvullende algemene vorming, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Wens je meer info?

Neem contact op met an.dirkx@cursa.be

Praktische info

Deze opleiding wordt dit schooljaar niet ingericht. Voor meer informatie wendt u tot het secretariaat Genk

Halmstraat 12 3600 Genk
T +3289 84 99 03 genk@cursa.be

Openingsuren:
ma: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
di: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
wo: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
do: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
vr: 08:30 tot 13:00u

De komst van een baby verandert veel in een gezin. Een kraamverzorgende kan een grote steun en toeverlaat zijn tijdens de kraamtijd. Zij/ hij verzorgt moeder en kind na de bevalling en zorgt dat het huishouden zo snel mogelijk terug op rolletjes loopt. Daarnaast bekommert zij/hij zich over de andere kinderen en geeft de ouders nuttige tips over (baby)voeding, verzorging en de baby-uitzet.
Zie jij het wel zitten om de hele dag in de weer te zijn met baby’s en hun nieuwe gezin? Dan zijn deze uitbreidingsmodules van kraamzorg zeker iets voor jou.

Overzicht opleiding

Deze opleiding is een uitbreiding op een vorige opleiding van zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Je kan dus deze uitbreidingsmodules enkel volgen wanneer je een diploma/ certificaat hebt behaald van Zorgkundige, Verzorgende en/ of Begeleider in de kinderopvang.

Voor zorgkundigen: omvat de opleiding: 120 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)

Voor begeleiders in de kinderopvang omvat de opleiding: 180 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)
- Organisatie van de huishoudelijke taken (40u)
- Kraamzorg: koken in de praktijk (20u)

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Een vooropleiding tot zorgkundige, verzorgende of begeleider in de kinderopvang is vereist. Twijfel je of je wel en niet kan instappen, schrijf je via het uurrooster in voor een intake gesprek, onze collega's helpen je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Deze opleiding kan je bij ons volgen in avonduren, 1 avond per week gedurende 1 of 1,5 schooljaar, afhankelijk van je reeds behaalde diploma.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 180€ (zorgkundigen) en 270€ (begeleiders in de kinderopvang). Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Kraamzorg.

Extra info

- Een sterke motivatie is noodzakelijk
- Thuis studietijd kunnen vrijmaken
- Beschikken over een open leerhouding 

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaten waar deze opleiding wordt ingericht.

Praktische info

Deze opleiding wordt dit schooljaar niet ingericht. Voor meer informatie wendt u tot het secretariaat Genk

Halmstraat 12 3600 Genk
T +3289 84 99 03 genk@cursa.be

Openingsuren:
ma: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
di: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
wo: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
do: 08:30 tot 16.30u 17:30 tot 20:30u
vr: 08:30 tot 13:00u

De komst van een baby verandert veel in een gezin. Een kraamverzorgende kan een grote steun en toeverlaat zijn tijdens de kraamtijd. Zij/ hij verzorgt moeder en kind na de bevalling en zorgt dat het huishouden zo snel mogelijk terug op rolletjes loopt. Daarnaast bekommert zij/hij zich over de andere kinderen en geeft de ouders nuttige tips over (baby)voeding, verzorging en de baby-uitzet.
Zie jij het wel zitten om de hele dag in de weer te zijn met baby’s en hun nieuwe gezin? Dan zijn deze uitbreidingsmodules van kraamzorg zeker iets voor jou.

Overzicht opleiding

Deze opleiding is een uitbreiding op een vorige opleiding van zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Je kan dus deze uitbreidingsmodules enkel volgen wanneer je een diploma/ certificaat hebt behaald van Zorgkundige, Verzorgende en/ of Begeleider in de kinderopvang.

Voor zorgkundigen: omvat de opleiding: 120 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)

Voor begeleiders in de kinderopvang omvat de opleiding: 180 lestijden
- Kraamzorg: verzorgende aspecten (60u)
- Kraamzorg: psychosociale aspecten (60u)
- Organisatie van de huishoudelijke taken (40u)
- Kraamzorg: koken in de praktijk (20u)

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Een vooropleiding tot zorgkundige, verzorgende of begeleider in de kinderopvang is vereist. Twijfel je of je wel en niet kan instappen, schrijf je via het uurrooster in voor een intake gesprek, onze collega's helpen je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

Deze opleiding kan je bij ons volgen in avonduren, 1 avond per week gedurende 1 of 1,5 schooljaar, afhankelijk van je reeds behaalde diploma.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. De kostprijs van deze opleiding is 180€ (zorgkundigen) en 270€ (begeleiders in de kinderopvang). Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ), dan betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Kraamzorg.

Extra info

- Een sterke motivatie is noodzakelijk
- Thuis studietijd kunnen vrijmaken
- Beschikken over een open leerhouding 

Meer informatie kan je krijgen op de secretariaten waar deze opleiding wordt ingericht.