menu

Praktische info

Naast de medische wereld raakt ook de consument steeds meer bewust van het belang van gezonde voeten. Onze voeten vormen de basis van ons bewegingsapparaat.

De activiteiten van de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger zijn gericht op het verstrekken van een basis voetverzorging, aangevuld met de verzorging  van  huid-  en nagelaandoeningen op niet-invasieve  wijze bij niet-risico  voeten.

De  zelfstandig  gespecialiseerd  voetverzorger  tracht  door  een  juiste  verzorging  pijn  te verminderen en te vermijden. Hij voert de verzorging uit met oog voor het welzijn van de cliënt/patiënt en onder de gepaste hygiënische omstandigheden.

Omschrijving

De opleiding bestaat uit 3 delen, namelijk Pedicure Basis en Pedicure Aanvullend en Pedicure Gespecialiseerde technieken voetverzorging

Pedicure Basis

Basiskennis bestaat uit 3 modules : voetverzorging (60lt), Initiatie voet- en nagelverzorging (40lt), Elementaire voetverzorgingstechnieken (60lt)

1. Basiskennis voetverzorging (60 lestijden)

 • In deze module verwerf je een stevige theoretische onderbouw van weefselleer en anatomie in het kader van voetverzorging.
 • Je leert eveneens een behandelingsplan invullen om een nagelverzorging uit te voeren.

2. Initiatie voet- en nagelverzorging (40 lestijden)

 • In deze module leer je een eenvoudig behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een elementaire voetverzorging.
 • Je leert eveneens de verschillende mogelijkheden van manuele nagelverzorging uitvoeren, een voetcrème inmasseren, de behandeling uitvoeren op basis van elementaire kennis van nagel, huid, producten en materialen en de behandeling flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op de nagel.
 • Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

3. Elementaire voetverzorgingstechnieken (60lt lestijden)

 • In deze module leer je een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een nagelverzorging. Je leert nagelverzorging, manueel en met apparaten uitvoeren, voetmassage en de techniek ter voorkoming van het ingroeien van de nagels.
 • Je leert de behandeling uitvoeren op basis van kennis van nagel en huid en hun anomalieën, van lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen, materialen en apparaten.
 • Je leert de behandeling flexibel aanpassen naargelang de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.
Pedicure Aanvullend

Aanvullend bestaat uit 3 modules: Aanvullende technologie voetverzorging, Aanvullende voet- en nagelverzorging en Bijzonder voetverzorgingstechnieken

1. Aanvullende technologie voetverzorging (60 lestijden)

 • In deze module leer je een behandelingsplan opmaken voor het uitvoeren van een volledige voetverzorging.
 • Je leert ook de verschillende mogelijkheden voor het uitvoeren van een voetverzorging, met en zonder apparaten, op basis van kennis over de voet, voetanomalieën, lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen en materialen.
 • Je verwerft de kennis over de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften m.b.t. de voetverzorging.

2. Aanvullende voet- en nagelverzorging (60 lestijden)

 • In deze module leer je een behandelingsplan opmaken en het zelfstandig uitvoeren van een aangepaste voetverzorging bij klanten.
 • Je  leert ook de behandeling aanpassen aan de invloeden ervan op de voet.
 • Communicatievaardigheden en deontologie worden met het oog op het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

3. Bijzondere voetverzorgingstechnieken (40lestijden)

 • In deze module leer je verbanden en specifieke verzorgingstechnieken toepassen in het kader voetverzorging.
 • Je leert ook de behandeling aanpassen.
 • Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht.
 • Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd aangebracht.

Na het succesvol afronden van de modules Pedicure Basis en Pedicure Aanvullend behaal je het certificaat voetverzorger.

Pedicure Gespecialiseerde technieken voetverzorging

Je kan daarna nog een specialisatiejaar bijzondere voetverzorgingstechnieken volgen namelijk de module Pedicure 3.
Dan behaal je het certificaat 'Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger'

 

Opleidingsstructuur en modules

Structuurschema Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger 480lestijden.
De volgorde van de pijlen moet gevolgd worden in het leertraject.

Toelatingsvoorwaarden

Geen voorkennis vereist. Personen die al een voorkennis hebben kunnen via een toelatingsproef of bekwaamheidsattest een vrijstelling krijgen voor bepaalde basismodules.

Twijfel je in welke module je kunt instappen? Neem contact op met onze secretariaten.

Duur van de opleiding

Je werkt deze opleiding af in 2 jaar. De opleiding gaat ’s avonds door in Hasselt en Genk.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Het inschrijvingsgeld van deze opleiding is begrensd tot 300€ per semester.
Indien je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld (zie FAQ)  betaal je uiteraard minder.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september.

Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, dan geeft je dat recht op een certificaat Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger.
Volg je deze opleiding in combinatie met de opleiding AAV, dan behaal je een diploma secundair onderwijs.

Extra informatie

Contacteer onze secretariaten van Genk en Hasselt  voor extra informatie over deze opleiding.