menu

Praktische info

Als zorgkundige sta je in voor de verzorging en begeleiding van oudere zorgvragers in de gezinszorg, in de thuisverpleging en in verschillende verzorgingsinstellingen zoals woonzorgcentra, (psychiatrische) ziekenhuizen, dagcentra, etc.


Je kan 3 verschillende trajecten volgen (afhankelijk per locatie):
- zorgkundige dagopleiding
- zorgkundige avondopleiding
- zorgkundige verkort traject

Overzicht opleiding

In deze opleiding komen volgende elementen aan bod:

Algemeen:

  • Begeleiden van activiteiten
  • Communicatie
  • Kwaliteitszorg
  • Observeren en rapporteren
  • Samenwerken met collega’s en familieleden
  • Verzorging van oudere zorgvragers
  • Werken in complexe zorgsituaties
  • Zorg dragen voor de leef –en woonklimaat

Begeleide intervisie:
Tijdens de verschillende modules begeleide intervisie deel je praktijkervaringen en individuele leerproblemen met je medecursisten. 

Stages
Je loopt in totaal minstens 690 uur stage in ziekenhuizen of woonzorgcentra, verdeeld over verschillende stageperiodes. Het betreft hier verschillende stageperiodes.
Wij zorgen voor begeleiding en onderhouden de contacten tussen de school en praktijk- of werksituatie, we voorzien aangepaste opdrachten, en we begeleiden je in je individueel leerproces. Je mag, indien gewenst, zelf je stageplaats kiezen

Als je een standaardtraject volgt, krijg je automatisch ook de verplichte bijkomende zorgkundige handelingen in je opleiding. Ben je al aan de slag in de zorg, maar wil je de bijkomende zorgkundige handelingen toevoegen aan je kwalificaties? Klik dan hier voor meer info

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis vereist om te mogen starten aan deze opleiding. Heb je toch nog vragen of zit je met twijfels? Neem contact op met Veerle Mertens, coördinator van de zorgopleidingen, via lydia.roberti@cursa.be en zij helpt je graag verder.

Opleidingsstructuur en modules

Duur van de opleiding

dagopleiding:
De dagopleiding duurt één schooljaar en bestaat uit theoretische lessen gedurende enkele weken en dat afgewisseld met stageperiodes, ook gebundeld in weken.

avondopleiding:
De opleiding duurt 1.5 jaar. Je volgt 3 avonden per week theoretische lessen aangevuld met 5 verschillende stages..

verkort traject:
Als je in aanmerking komt voor een verkort traject, bepalen je vooropleiding en/of je werkervaring de totale duurtijd van de opleiding. Ook de verkorte trajecten bevatten zowel een gedeelte theoretische lessen als een stagegedeelte in 1 of meerdere zorgsettings

Samenwerking CVO Qrios, CVO LBC en CVO Cursa in Beringen

Drie CVO's organiseren een samenwerking om deze opleiding in Beringen aan te bieden. Door de krachten te bundelen is het mogelijk om deze opleiding binnen een groot gebied in Limburg aan te bieden.
Voor meer informatie kan je terecht bij lydia.roberti@cursa.be

In samenwerking met VDAB

Deze opleiding is erkend door de VDAB en kan je in samenwerking met deze partner volgen in onze vestigingen in Eisden en Sint-Truiden.
Cursisten die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een aantal ondersteunende maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld het inschrijvings- en cursusgeld terugbetaald, kom je in aanmerking voor vergoedingen voor verplaatsingen, kinderopvang,…

Voor meer info, surf naar de website van VDAB of neem contact op met een VDAB-kantoor of je persoonlijke VDAB-bemiddelaar.

Inschrijvingskosten

Je betaalt voor een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs 1,50€/ lestijd. Deze opleiding kost in totaal per semester tussen de €0 en €300, afhankelijk van je statuut. Bekijk zeker onze FAQ om na te gaan of je recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Financiële ondersteuning

Deze opleiding geeft recht op tussenkomst van Vlaams Opleidingsverlof, Opleidingscheques onder bepaalde voorwaarden en op KMO portefeuille.

Instapmomenten

Deze cursus heeft instapmomenten in september en februari.
Klik rechts bovenaan op het rooster om in te schrijven voor deze cursus.

Studiebewijs

Als je alle modules van deze opleiding hebt afgerond, geeft dat recht op een certificaat Zorgkundige. Volg je deze opleiding in combinatie met AAV, dan behaal je tevens je diploma secundair onderwijs.

Praktische informatie

Leslocatie Beringen
Woonzorgcentrum Ocura
Mail beringen@cursa.be

Leslocatie St -Truiden
Coördinator Zorg Lydia Roberti lydia.roberti@cursa.be

Openingsuren secretariaat