EVC –testcentrum CVO Cursa voor Kinderbegeleider Schoolgaande kinderen en kinderbegeleider baby en peuters

Heb jij ervaring in het begeleiden van kinderen? Test of je je eerder verworven competenties kan laten erkennen!

Heb je al heel wat ervaring opgebouwd in de sector van de kinderopvang, maar heb je hiervan geen kwalificatie (diploma, certificaat,…)? Dan is het EVC-testcentrum van CVO Cursa misschien iets voor jou!

EVC staat voor ‘Erkenning Verworven Competenties’. In een EVC-testcentrum gaan ze na welke competenties je al beheerst door ze te vergelijken met bestaande beroepskwalificaties. Op die manier biedt een EVC-traject jou de mogelijkheid om jouw werkervaring als kinderbegeleider te laten erkennen. En dat is interessant om in te zetten op de arbeidsmarkt of voor het verkrijgen van vrijstellingen in een opleiding.

CVO Cursa is een erkend EVC-testcentrum. Je kan een EVC procedure aanvragen voor het attest Kinderbegeleider Schoolgaande kinderen en Kinderbegeleider baby en peuters

Als uit de test blijkt dat je alle competenties van de beroepskwalificatie beheerst, behaal je het Bewijs van de beroepskwalificatie van Kinderbegeleider Schoolgaande kinderen.
Wijst de test uit dat je over enkele competenties beschikt, dan ontvang je daarvoor competentiebewijzen en op die manier ook vrijstellingen voor de opleiding Begeleider Schoolgaande kinderen.

Hoe verloopt het EVC-assessment?

Het assessment neemt 2 dagen in beslag. De eerste dag observeren 2 assessoren je enkele uren terwijl je aan het werk bent als kinderbegeleider. De observatie gaat door in de opvang waar je werkt. Als je niet aan het werk bent als kinderbegeleider, kan je een opvang zoeken waar het assessment kan plaatsvinden. De tweede dag leg je een aantal bijkomende proeven af in CVO Cursa, vestiging Genk, Halmstraat 12.

Voorwaarden   

Je moet minimum 18 jaar zijn om je in te schrijven voor het EVC-traject. Aan je inschrijving moet je een uittreksel uit het strafregister, model 2 en een attest medische geschiktheid toevoegen.

Kostprijs

Deelname is gratis voor niet -werkende werkzoekenden. Werkenden betalen een bijdrage van 140,00 euro voor deelname aan het EVC-traject. Je kunt hiervoor gebruik maken van opleidingscheques die je kunt aanvragen bij loket Werk en Sociale Economie  WSE.
Andere arbeidscategorieën kunnen genieten van een gunstig tarief. Meer info hierover bij onze secretariaten.

Interesse of vragen?

Contacteer ons via kinderbegeleider@cursa.be
Klik hier voor de infobrochure “baby & peuters”.
Klik hier voor de infobrochure “schoolgaande kinderen”.

 Bronnen EVC –testcentra:

Scroll naar boven