• Alles

 • Inschrijving

 • School

 • Evaluatie

 • Algemeen

 • Lessen

 • Opleidingen

 • Toelatingsvoorwaarden

Inschrijving

Wanneer kan ik inschrijven?

Je kan je inschrijven tot 1/3 de van de periode van de module verstreken is. Omwille van organisatorische redenen vragen we om zo snel mogelijk in te schrijven.

Meer lezen

Minder lezen

School

Waar vind ik het centrumreglement?

Het centrumreglement kan u onderaan onze website terugvinden bij ‘info cursisten‘. U tekent het centrumreglement voor ontvangst af op uw inschrijvingsbewijs.

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Hoe kan ik betalen?

 • Overschrijving
 • Bancontact
 • Maestro/ Visa
 • Opleidingscheques
 • KMO-portefeuille

Meer lezen

Minder lezen

Evaluatie

Wat te doen bij ziekte/ afwezigheid tijdens een examen/ evaluatieperiode?

Bij ziekte of door overmacht kan je afwezig zijn voor het examen. Je brengt zo snel mogelijk de leerkracht hiervan op de hoogte. In sommige gevallen kan nog een inhaalexamen georganiseerd worden. Bij permanente evaluatie worden er minstens 4 evaluatiemomenten ingebouwd per module. Om te kunnen slagen is het echter aan te raden deze momenten aanwezig te zijn en met de taken mee te doen. Indien niet kan u met uw leerkracht bekijken welke de mogelijkheden zijn.

Meer lezen

Minder lezen

School

Wanneer vallen de verlofperiodes?

U kan de verlofperiodes nakijken in onze Schoolkalender, deze kan u vinden bovenaan deze pagina bij ‘info cursisten’. U kan altijd langs het secretariaat komen voor een kalendertje, dit is handig om in je portefeuille te bewaren en u heeft de vakantieperiodes altijd in de buurt.

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Heb ik recht op kinderbijslag?

Wie jonger dan 18 is heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Ben je jonger dan 25, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag.

Voorwaarden voor wie tussen 18 en 25 jaar is:

 • De opleiding moet minstens 17 uur per week bedragen.
 • Als je werkt mag je bruto maandinkomen niet meer bedragen dan 520,08€.
 • Tijdens het schooljaar of in de laatste zomervakantie van je studies mag je maximaal 240 uur per kwartaal werken als jobstudent.
 • Tijdens de zomervakantie tussen 2 schooljaren mag je onbeperkt werken als jobstudent.
 • Het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) bezorgt je een attest kinderbijslag.

 

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Hoe bestel ik opleidingscheques – KMO Portefeuille?

Opleidingscheques bestellen kan via deze link, u komt rechtstreeks uit bij de VDAB/ mijn loopbaan.

Opleidingscheques

 1. Log in op mijn loopbaan
 2. Klik op de link ‘bestel opleidingscheques’
 3. Verklaar u akkoord met de voorwaarden
 4. Bestel uw cheques

Meer lezen

Minder lezen

Algemeen

Ben ik verzekerd tijdens een schooluitstap?

Bij een extra- muros activiteit wordt door de lesgever toestemming gevraagd aan de directie. Bij toestemming is de uitstap door de verzekering ingedekt.

Meer lezen

Minder lezen

Lessen

Moet ik de school of leerkracht verwittigen bij afwezigheid?

De leerkracht zal u hierop wijzen bij het begin van een cursus. Als er echter op uw aanwezigheid gerekend wordt, dan is het aan te raden even een telefoontje of mailtje te sturen.
Heeft u kredieturen dan dient u een wettiging van afwezigheid te voorzien binnen de 10 werkdagen.
In alle andere gevallen is het niet verplicht.

Meer lezen

Minder lezen

Lessen

Moet ik aanwezig zijn in de lessen?

Binnen het volwassenenonderwijs geldt de regel dat cursisten op regelmatige wijze de lessen moeten volgen. Bent u geen regelmatige cursist, dan kan u geschrapt worden door de verificatie. Een aanwezigheid van 3/4de is aangewezen. Heeft u echter kredieturen, dan dient u wel altijd aanwezig te zijn in de lessen. Bij een eventuele afwezigheid bezorgt u binnen de 10 werkdagen een ziekenbriefje aan het secretariaat.

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Wat breng ik mee bij inschrijving?

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Bankkaart of opleidingscheques
 • Cursisten die reeds met succes een aantal eenheden in een andere instelling volgden, worden verzocht bij de inschrijving de deel-attesten, behaald in de vorige instelling, mee te brengen
 • De nodige attesten voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijvingsgeld (VDAB, OCMW, Mutualiteit, …)

Meer lezen

Minder lezen

Opleidingen

Wat is een structuurschema?

Elke modulaire opleiding in ons centrum is gebaseerd op een structuurschema. Een structuurschema is een grafische voorstelling van de opleiding waarbij elke eenheid voorgesteld wordt door een blokje. Elk blokje bevat de officiële benaming van de eenheid en de tijd. Indien sommige eenheden in een bepaalde volgorde moeten worden afgelegd, wordt dit door middel van pijlen voorgesteld.
Deze schema’s zijn terug te vinden in de officieel goedgekeurde opleidingsprofielen van de Vlaamse regering.

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Kom ik in aanmerking voor vrijstelling van inschrijvingsgeld?

Mogelijk heeft u recht op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld. U dient een vrijstellingsattest te bezorgen aan het secretariaat op het moment van inschrijving van de cursus.

Volledige vrijstelling = 0 €

 • Inkomen via OCMW of leefloon
 • Asielzoekers die materiële hulp genieten (Attest Rode Kruis)
 • Gedetineerden
 • Minderjarigen die deelnemen aan secundair volwassenenonderwijs (leercontract)
 • Cursisten NT2 tussen 12 en 16 jaar
 • Werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB als opleiding is in het kader van traject naar werk
 • Niet werkende cursist in wachttijd VDAB
 • Inburgeringscontract
 • Inburgeringsattest (geldig voor hele NT2 loopbaan RG1 en RG2)
 • Sociale wooncode

Gedeeltelijke vrijstelling: 0.30 € per lestijd

 • Werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB. De opleiding is NIET in kader van traject naar werk
 • Mindervaliden (tot 65 jaar):
 • Invaliditeit 66% arbeidsongeschikt, 1/3de, of vermindering 7 punten
 • Recht op integratietegemoetkoming aan gehandicapten
 • Inschrijving bij Vlaams Agentschap/fonds voor Personen met Handicap
 • Doorstromers uit basiseducatie. (cursist heeft gedurende 2 opeenvolgende jaren les gevolgd bij een CBE (120 uur) voorafgaand aan inschrijving CVO

Nederlands tweede taal: 0.60 € per lestijd

 • NT2 (niet in vorige categorieën) betalen altijd 0.60€ per lestijd

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen?

In alle centra voor volwassenenonderwijs het volgend standaardtarief opgelegd: € 1,50 per lestijd. Voor de cursisten die een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijfgeld genieten, veranderen de prijzen niet. Het standaardtarief voor de opleidingen Nederlands tweede taal (NT2) blijft ook 0,60 euro per lestijd.

U vindt in het rooster de exacte prijs van de module.

Meer lezen

Minder lezen

Lessen

Wanneer starten de lessen?

Er zijn twee startmomenten in een schooljaar.
De lessen starten de eerste week van september en de laatste week van januari.

Evaluatie

Wanneer krijg ik mijn studiebewijs?

Voor de cursussen die eindigen in januari worden deze via de leerkracht verdeeld bij het begin van de volgende module. Bent u echter niet meer in deze lessen aanwezig dan kan u altijd via het secretariaat uw studiebewijs opvragen.
Op het einde van het schooljaar is er een proclamatie, hier kan u samen met ons het schooljaar komen afsluiten en worden de (deel)certificaten en of diploma’s uitgedeeld.

Meer lezen

Minder lezen

Algemeen

Bij wie kan ik terecht met klachten/ vragen?

U kan steeds terecht bij de leerkracht of op het secretariaat van uw vestiging. Mocht u graag een gesprek aangaan met onze vertrouwenspersoon/ ombudsman, dan kan u steeds contact opnemen met Dimitri Lambrechts.

Meer lezen

Minder lezen

Opleidingen

Wat is het tweedekansonderwijs?

Heb je je diploma secundair onderwijs nog niet behaald, dan is dit mogelijk via het tweedekansonderwijs. Er zijn twee mogelijkheden om dit te behalen via het volwassenenonderwijs.

Volg een opleiding in het studiegebied Algemene vorming.
Volg een diplomagerichte opleiding in combinatie met een opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV).

(ook de opleiding AAV behoort tot het studiegebied Algemene vorming)

Als je interesse hebt, maak dan zeker een afspraak om je toekomstig traject in onze school te bekijken.

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Worden mijn gegevens beschermd bij inschrijving?

Bij inschrijving via de ID kaartlezer worden volgende persoonsgegevens ingelezen: naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart, foto. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gecommuniceerd.

U kan hier onder privacyverklaring nalezen.

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Wanneer is mijn inschrijving definitief?

De inschrijving is volledig in orde wanneer:

 • Alle persoonsgegevens bekend zijn op het secretariaat
 • kopie van wettig verblijf afgegeven (identiteitskaart of paspoort en eventueel visum)
 • de betaling in orde is op het secretariaat
 • bij inschrijven in een hoger niveau heb ik een attest meegebracht of toelatingsproef afgelegd.

Meer lezen

Minder lezen

Inschrijving

Wat is Vlaams opleidingsverlof ( het vroegere educatief verlof) ?

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Lees meer over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het Vlaams opleidingsverlof.

Voor schooljaar 20-21 (start opleiding vanaf 1/9/2020) mogen terugbetalingsaanvragen door de werkgevers ingediend worden tot uiterlijk 30/11/2021.

Nieuw ! Verdubbeling Vlaams opleidingsverlof

Een werknemer kan momenteel via het Vlaams opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk. Dat kan verdubbeld worden als de werkgever, na overleg met de werknemer, zelf opleidingen suggereert. Dat betekent dus dat een werknemer 125 uur afwezig mag zijn voor opleidingen die die zelf kiest, en 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert.

Het verlof kan niet verplicht worden. Het is de werknemer die beslist om in te gaan op het voorstel van de werkgever.

Als je educatief verlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij inschrijving van de cursus op het secretariaat.
Voor meer informatie kan u terecht op de website van Vlaanderen.

 

Meer lezen

Minder lezen

School

Wat zijn de openingsuren van de verschillende secretariaten?

In de vakantieperiode zijn we gesloten van 1 juli tem 20 augustus. U kan echter wel blijven inschrijven via de website. Vanaf maandag 19 augustus staan we weer voor u klaar! U kan ons telefonisch contacteren of bezoeken tijdens de openingsuren, deze verschillen per vestiging en kan u hier terugvinden. Mochten er lange wachttijden zijn, of we kunnen uw telefoontje niet tijdig beantwoorden, kom dan gerust even langs, of probeer het via de website.

Meer lezen

Minder lezen

Toelatingsvoorwaarden

Wie moet een toelatingsproef afleggen en waarom?

Als je in een hogere module instapt, dan kan je geldige attesten van de voorgaande modules (behaald in een andere school) voorleggen op het secretariaat. Heeft u echter voldoende voorkennis zonder een attest, dan kan u deze bewijzen in een toelatingsproef. Deze worden in het begin van een module georganiseerd. U kan hiervoor best met de leerkracht afspreken op welk tijdstip deze zullen plaatsvinden.

Meer lezen

Minder lezen

Toelatingsvoorwaarden

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor het secundair volwassenenonderwijs?

De cursist moet hebben voldaan aan de voltijdse leerplicht om te kunnen instappen in een cursus in het secundair volwassenenonderwijs. Op het ogenblik van de inschrijving is hij/zij 16 jaar is, of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs heeft gevolgd.

De cursist moet bij de inschrijving het bewijs leveren de Belgische nationaliteit te hebben, of hij moet aan de bepalingen van het wettig verblijf voldoen. (voorwaarden wettig verblijf)

Meer lezen

Minder lezen

Er zijn geen vragen gevonden voor de opgegeven zoekcriteria.

Scroll naar boven