Onze tarieven

Een lijst van de verschillende tarieven van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2024-2025 vind je hier. (Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.)

(1) OPGELET: Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 300 euro per semester per opleiding (startdatum van september tot december en startdatum van januari tot augustus). 

(2) Kijk bij ‘Jouw vrijstellingen’ of je in aanmerking komt voor een vrijstelling.

(3) Als je na 01/09/2019 voor de 4de keer binnen zes schooljaren inschrijft voor dezelfde module (uitgezonderd voor de open modules), betaal je €3/LT inschrijvingsgeld indien je geen volledige vrijstelling geniet en €1,5/LT indien je een volledige vrijstelling van betaling geniet.

(4) Voor de opleidingen aanvullende algemene vorming en de geletterdheidsmodules betaal je wel inschrijvingsgeld (€1,5/LT) als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs of hoger.

Wat meebrengen?

 • Een geldig identiteitsbewijs of document wettig verblijf.*
 • Bewijs van toelating tot de opleiding (diploma, getuigschrift, …)
 • Eventueel een geldig attest als bewijs van recht op volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld.
 • Betaling kan met cash geld, via Bancontact of met opleidingscheques. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling.

* We lezen je gegevens in met een ID-lezer. CVO Cursa respecteert hierbij de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Volgende persoonsgegevens lezen we in: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart en foto. Deze gegevens geven we niet aan derden.

Jouw kortingen

In bepaalde gevallen heb je recht op een volledige vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, of kan je betalen met opleidingscheques.

 • Je hebt geen recht op opleidingscheques als je al in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs (graduaat, bachelor, master, lerarenopleiding, …) tenzij in het kader van loopbaanbegeleiding.
 • Heb je geen diploma secundair of hoger onderwijs, dan heb je recht op een extra tegemoetkoming (de overheid betaalt meer dan de helft van de opleidingscheques terug).

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor cursisten die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking.

Meer informatie hierover krijg je bij ons secretariaat.

Om van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld te genieten, heb je een attest nodig. Je kan het overzicht hier raadplegen. Breng dit attest mee bij inschrijving. Als je geen geldig attest kan voorleggen, betaal je het volledige bedrag. Je kan het te veel betaalde bedrag terug krijgen als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (1/3 van de cursus) het attest indient.

Opleidingscheques

 • Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.
 • Je bestelt je opleidingscheques best al voor je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet voor te schieten.
 • Is de opleiding al van start gegaan? Geen paniek. Je kan je cheques best zo snel mogelijk aanvragen. Je bezorgt ons deze cheque voor het einde van de cursus(sen).
 • Heb je de opleidingscheque ontvangen? Bezorg ze dan zo snel mogelijk aan een secretariaatsmedewerkers van CVO Cursa of via boekhouding@cursa.be. Je doet dit best zo snel mogelijk en uiterlijk voor het einde van de cursus(sen).
 • De opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.
 • De opleidingscheque moet steeds voor de volledige waarde gebruikt worden. Is het bedrag lager dan de waarde van de opleidingscheque? Dan moet je de oude opleidingscheque annuleren en een nieuwe aanvragen voor het juiste bedrag.

Jouw vrijstellingen

Je kan vrijstellingen voor bepaalde modules krijgen op basis van:

 • vorige rapporten
 • attesten en getuigschriften van een andere of gelijkaardige opleiding
 • ervaring
 • proeven

Meer info over de vrijstellingen vind je hier >>

Meer info over de proeven vind je hier >>

Proeven

Je kan ook proeven afleggen. Op basis van je resultaten gaan we na welke modules je nog moet volgen. Je persoonlijk traject duurt dus niet langer dan strikt noodzakelijk.

Meer info over de proeven vind je hier >>

Scroll naar boven