Cursa wil kwaliteit bieden en dat blijven doen. In dat opzicht streven we ernaar onze cursisten tweejaarlijks te bevragen omtrent diverse aspecten van onze dienstverlening. Uw mening telt, want zo leren we onze sterktes maar ook onze werkpunten kennen. We werken hiervoor samen met Prose, een systeem voor kwaliteitszorg gericht op kwaliteitsbepaling, diagnostiek en meting, prioritering, beheer en opvolging van verbeterplannen en indicatoren in een systematisch raamwerk. De resultaten van de enquêtes worden besproken en verwerkt in de stuurgroep kwaliteitszorg en opgenomen in de evaluatie en bijsturing van ons centrumbeleid.

Heeft u een tip of idee over de verbetering van de kwaliteit in ons centrum, neem dan zeker contact op met ons team interne kwaliteitszorg:  ikz@cursa.be