Uitbreiding zorgkundige handelingen (+150u)

Zorgkundigen zullen straks 5 bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt

  • Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
  • Toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen) op de volgende manieren: oraal (inclusief inhalatie), rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde heparine).
  • Oraal toedienen van voeding en vocht.
  • Manueel verwijderen van fecalomen (verharde brokjes stoelgang).
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Overzicht opleiding

De opleiding zelf bestaat uit 180 lestijden in avondonderwijs en gaat door op dinsdag- en woensdagavond. Een gedeelte kan u thuis in afstandsonderwijs afwerken en voor het andere deel zullen de lessen bestaan uit contactonderwijs. Er worden 90 uren stage voorzien, dit kan in het eigen werkveld.

De opleiding bestaat uit volgende onderdelen
– kennismakingsmodules
– module: Parametrering van biologische functies
– opgesplitste module gericht op medicatie
– Bijkomende zorgvuldige handelingen: voeding en vocht
– compressietherapie

Er wordt een theoretische test afgelegd en permanent geëvalueerd met opdrachten. De stage wordt normaal gezien afgerond met een praktijktest van 2u en onze stagebegeleiders nemen deze proef af aan de hand van een checklist

Voorkennis/ toelatingsvoorwaarden

Je bent reeds in het bezit van een diploma zorgkundige.
Via uitbreidingsmodules van 180 lestijden worden jullie opgeleid voor deze nieuwe handelingen.

Wij komen ter plaatse lesgeven op de werkvloer vanaf 12 deelnemers

Duur van de opleiding

Je kan deze opleiding in de avonduren volgen. Deze opleiding neemt 180 lestijden in beslag. Neem via het rooster contact op met onze coördinator Lydia Roberti.

Inschrijvingskosten

Deze opleiding kost 140€ waarvan men voor de helft kan betalen met opleidingscheques als je reeds werkt als zorgkundige.

Instapmomenten

Deze cursus heeft 3X per jaar instapmomenten. We bieden de opleiding aan op dinsdag- en woensdagavond.

Studiebewijs

U krijgt een deelcertificaat na het afronden van deze opleiding. De opleiding dient om taken die nu reeds uitgevoerd worden te legaliseren. KB 18 maart 2019.