Vlaamse opleidingsincentives

Educatief verlof wordt opleidingsverlof

Vanaf 01/09/2019 wordt het Betaald Educatief Verlof vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof. Via deze website Vlaanderen.be kan u hierover meer informatie terugvinden.

Voor de Engels en Frans zijn er enkele voordelen voordelen bijgekomen, de opleidingen Spaans en Italiaans echter zijn niet meer opgenomen in de opleidingsincentives. Uiteraard is er voor de cursisten die reeds eerder ingeschreven waren, een overgangsmaatregel van toepassing:

Volgde je in het schooljaar 2018-2019 al een opleiding via de regeling van betaald educatief verlof (BEV), dan kan je nu de opleiding verder afmaken en hiervoor opnieuw opleidingscheques gebruiken, ook al is je opleiding niet opgenomen in de opleidingsdatabank op vlaanderen.be. Deze overgangsregeling stopt wel op 31/12/2021. Wat je moet doen om van deze overgangsregeling te genieten, zal je binnenkort kunnen terugvinden op de website van de VDAB

Specifiek voor de taalopleidingen geldt dat iemand de verschillende richtgraden binnen één taal uitdovend kan volgen met BEV  (tot uiterlijk 31 december 2021).

Wanneer kan het interessant zijn nog van deze overgangsmaatregelen gebruik te maken?

  • je volgde in het schooljaar 2018-2019 een taalopleiding Italiaans, Portugees of Spaans: je hebt geen recht op Vlaams opleidingsverlof, maar je kan wel van deze overgangsmaatregel gebruik maken en dus genieten van betaald educatief verlof en opleidingscheques.
  • je volgde in het schooljaar 2018-2019 een opleiding met een knelpuntkarakter of een opleiding in functie van het behalen van een 1ste diploma secundair onderwijs: met deze overgangsmaatregel kan je tot 180 uur betaald educatief verlof opnemen, bij het Vlaams opleidingsverlof is dit beperkt tot 125 uur.