Update coronavirus

Update Corona

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-respuestas-emergencia-internacional-coronavirus-1024x546.jpg
Lessen geschorst vanaf maandag 29 maart

Het Overlegcomité heeft vandaag beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners reageren als volgt: 

“De Vlaamse onderwijspartners nemen akte van de beslissingen van het Overlegcomité. Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden. Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg. Daarom doet het onderwijsveld een appel aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien mogelijk in te staan voor de opvang.

Er is ook veel onduidelijkheid ontstaan over de invulling van de laatste week voor de paasvakantie: er was enerzijds voor alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) sprake van een opschorting van het contactonderwijs, en anderzijds was er in een persbericht sprake over opschorting van de lessen. Door deze laatste communicatie zijn heel veel mensen er ogenblikkelijk van uitgegaan dat er volgende week geen lessen meer zijn – en dus ook geen afstandsonderwijs. Om scholieren en anderen niet opnieuw te ontgoochelen, noteren we de oorspronkelijke formulering in de schriftelijke communicatie van het Overlegcomité, wat betekent dat alle lessen opgeschort worden vanaf maandag. Opdrachten van het personeel kunnen digitaal blijven doorgaan, maar er zijn geen lessen. Daar waar examens zijn gepland, mogen examens blijven doorgaan.

Wij rekenen op de volledige heropening van het onderwijs op 19 april, met voltijds contactonderwijs voor alle leerlingen en daarom vraagt het onderwijsveld nadrukkelijk dat er inspanningen gebeuren in de gehele samenleving en dat iedereen de regels naleeft.” 

Concreet betekent dit dat:

  • in het volwassenenonderwijs de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst zijn.
  • in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs de geplande examens voor de cursisten fysiek kunnen doorgaan als de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gerespecteerd.
  • ook de stages en duaal leren kunnen doorgaan volgens de veiligheidsvoorschriften van de betreffende sector.
  • Indien leerkrachten de lesvrije week wensen te gebruiken om te remediëren, mogen online ze online lessen organiseren op vrijwillige basis. Zij contacteren hiervoor zelf hun cursisten.
  • Leerkrachten die niet remediëren verwittigen de cursisten dat er geen lessen zijn, noch in contact noch digitaal.
  • Contactonderwijs of gebruik van werkplaatsen is uitgesloten.