Update Corona

Met ingang van 24 mei mogen er terug versoepelingen ingevoerd worden

Deze versoepelingen slaan op de groepsgrootte, het contactonderwijs, het zomeraanbod en proclamaties. De bestaande veiligheidsmaatregelen m.b.t ventilatie, social distancing, circulatiestromen, mondmaskerplicht en handhygiëne blijven bestaan.

Op basis van een analyse per lokaal weten we hoeveel cursisten er maximaal mogen aanwezig zijn in een klas (1.5 m afstand).

Dit stelt ons in staat om alle praktijkvakken (hout, hotel, auto, lassen …) te laten doorgaan en contactonderwijs te organiseren in die lokalen die voldoende groot zijn.
Theoretische lessen die perfect in afstand kunnen georganiseerd worden mogen in afstandsonderwijs blijven gegeven worden.

Hieronder alvast de nieuwe richtlijnen die geldig blijven tot het einde van het schooljaar.

· Groepsgrootte
De algemene beperking van 10 cursisten per klasgroep wordt opgeheven. Voor lessen die binnen doorgaan, geldt dat steeds een afstand van 1,5 m tussen de cursisten gegarandeerd moet zijn. Lessen die integraal buiten doorgaan, kunnen doorgaan volgens de criteria ‘buitenactiviteiten in georganiseerd verband’. Dus op dit moment maximaal met 25 cursisten. Voorbeeld: fotografielessen op verplaatsing kunnen, evenals een stadsrally in het Frans.

· Contactonderwijs
Er is niet langer een algemene capaciteitsbeperking per week per lesplaats. Theoretische cursussen die vlot in afstandsonderwijs kunnen worden georganiseerd, mogen blijven doorgaan in afstandsonderwijs.

De capaciteit van het contactonderwijs wordt beperkt door de groepsgrootte. In de leslokalen wordt 1,5 m afstand tussen de cursisten voorzien.

· Zomeraanbod
Zomeraanbod is mogelijk zonder beperking in capaciteit voor het contactonderwijs. Bovenstaande maatregelen ivm groepsgrootte blijven van toepassing.

· Proclamaties
Proclamaties kunnen worden georganiseerd volgens het kader voor veilige proclamaties op school met het oog op het uitreiken van diploma secundair onderwijs in het tweedekansonderwijs.

De veelgestelde vragen op de website van het ministerie worden zo snel mogelijk aangepast aan deze bijsturingen.
Bij vragen neem je best contact op met je regiodirecteur.