Update coronavirus

Update Corona

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-respuestas-emergencia-internacional-coronavirus-1024x546.jpg

Vanaf 1 september gaan onze schoolpoorten weer open!

Voor het secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs (vanaf 12 jaar) worden enkele maatregelen in de pandemieniveaus aangepast. Voorlopig starten we in code geel.

  • In niveau geel en oranje dragen volwassenen en leerlingen een mondmasker, ook in de klas. Dit is niet nodig bij pauzes in openlucht of tijdens sportactiviteiten.
  • In niveau geel wordt de aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt. Ook de extra- murosactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar niveau oranje. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

Verdere operationalisering volgt zo snel als mogelijk zodat onderwijsinstellingen, CLB’s en internaten het schooljaar in goede orde kunnen voorbereiden.

Herwig Bruyninx
Directeur CVO Cursa