Update coronavirus

Update Corona

Beste cursist,

Zoals jullie wellicht gehoord hebben worden scholen met ingang van vrijdag middernacht gesloten ten gevolge het corona virus en dit tot aan de paasvakantie.

Welke maatregelen worden er nu juist genomen en welke gevolgen heeft dit?

1) Waar mogelijk zullen de begin- en of einduren van de overgebleven lessen vervroegd en of verlaat worden, sommige lessen worden uitgesteld tot een later moment. Dit wordt per module en gecommuniceerd. Het is niet de bedoeling dat er lessen doorgaan in de paasvakantie of op een andere vrije dag.

vb. een module die eindigt op 30 mei kan verlengd worden tot 21 juni of een les die begint om 18.00u. en
loopt tot 21.15u. kan verlaat worden tot 21u.45u.

2) Waar mogelijk worden de lessen vervangen door afstandsonderwijs. Dit kan onder andere via Smartschool/ mail. Het is aan de leerkracht om te bepalen welk medium hij gebruikt. Ook voor de technische en praktische opleidingen zal hier een inspanning geleverd worden, al is dat niet zo evident.

3) Er is geen les in de paasvakantie!

4) Stages en werkplekleren gaan gewoon door zolang de stageplaats het toestaat. Indien de stageplaats toch de toegang ontzegt moet de stagebegeleider direct verwittigd worden.

5) Trajectbegeleiding, individuele gesprekken met leerkrachten, zorgmedewerker … gaan voorlopig niet meer door.

6) Belangrijke attesten en dergelijke worden best opgestuurd via de post of bezorgd via digitale media. De secretariaten zullen een minimumbezetting kennen, bel even vooraf, zodat je niet voor een gesloten deur staat.

7) Reeds geplande examens, taaltaken of proeven worden afgelast. We gaan in team de mogelijke alternatieven bespreken, die zullen afhangen van de duur van de maatregelen.

8) Jullie worden als verantwoord afwezig genoteerd. Enkel indien jullie de afstandstaken van de leerkracht niet maken, zullen jullie als afwezig worden genoteerd.

Mag ik ook vragen dat cursisten die positief testen op corona, om dit alsnog aan de school te melden, zodat we de andere klasgenoten kunnen verwittigen.

Als jullie nog met vragen zitten kunnen jullie mij (herwig.bruyninx@cursa.be) of je leerkracht altijd contacteren.

Ik hoop jullie allen gezond terug te zien na de paasvakantie

Met vriendelijke groet

Herwig Bruyninx