Vlaams opleidingsverlof kan verdubbelen na samenspraak

Het Vlaams opleidingsverlof (vroegere educatief verlof) kan verdubbelen van 125 uur naar 250 uur indien werkgever en werknemer akkoord gaan. Een werknemer kan 125 uur afwezig zijn voor opleidingen die hij zelf kiest , en 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert.

Het verlof kan niet verplicht worden. Het is de werknemer die beslist om in te gaan op het voorstel van de werkgever.

Wens je meer informatie uit eerste bron ? zie Als werknemer Vlaams opleidingsverlof aanvragen