Zomeraanbod Nederlands voor anderstaligen NT2

CVO Cursa organiseert een hele reeks van zomercursussen Nederlands voor anderstaligen . Vooral starters kunnen al een flinke aanloop nemen naar een vervolgcursus in het najaar 2021. De cursussen die Cursa organiseert zijn hoofdzakelijk Richtgraad 1 Breakthrough en Waystage.