DUUR: 40u (2u per les)

START OP: 4 december

EINDIGT OP: 27 mei

WANNEER: Maandagvoormiddag (10 tot 12u)

METHODE: Online (Via Teams)

DOELGROEP: Cursisten met minimaal niveau B1 (2.4) die hun Spaans willen oefenen, die geïnteresseerd zijn in alle culturele, economische, geografische en politieke aspecten van Spanje en die niet-face-to-face lessen kunnen of willen volgen.

INHOUD EN DOELSTELLINGEN

Op informele wijze en onder begeleiding van een native speaker breidt u uw kennis van de Spaanse taal verder uit. De doelstelling van deze module is Spanje beter te leren kennen via haar 17 autonome gemeenschappen en haar 2 autonome steden. We zullen hun territoriale stuctuur, cultuur, economie, politiek en geografie leren kennen. Gedurend 30 lessen, met een duur van 2 uur, zullen we langs elk van hen reizen om beter haar belangrijke monumenten, haar gastronomie, haar tradities en enkele van haar eigenaardigheden te leren kennen.

We zullen leren:

  1. Ons eigen beeld van elke plaats creëren.
  2. Commentaar geven op de plaatsen die we ontdekken.
  3. Vertellen over ervaringen die u op die plek hebt meegemaakt
  4. Over de verschillende tradities van elke gemeenschap praten en deze vergelijken.
  5. De verschillen en overeenkomsten vergelijken tussen Spanje en uw land.
  6. Een meer realistische visie op Spanje hebben.

METHODOLOGIE

We gebruiken elke week verschillende werkmethoden: het bekijken van informatieve en documentaire video’s om deze te analyseren en onze mening te geven, debatten, lezingen ominformatie te verkrijgen en aan collega’s te presenteren, enz.

Door te spreken en te luisteren verwerft u een nog rijkere woordenschat en maakt u zich specifieke taalstructuren eigen. Afhankelijk van de behoeften van de klasgroep worden bepaalde grammaticale items opgefrist.

Scroll naar boven