Cursa graag het volgende realiseren:

Voor de cursist:

 • transparante leertrajecten
 • luisteren naar de noden van iedere cursist
 • een actueel en innoverend cursusaanbod
 • aandacht te besteden aan ieders individueel leerdoel
 • aan een aangename leersfeer te werken vanaf de eerste kennismaking
 • een stimulerend en innoverende leeromgeving te creëren (oa voldoende en aangepast cursus- en didactisch materiaal )
 • een transparante organisatie en communicatie in alle vestigingen
 • onze lessen nauw aan te laten sluiten bij realistische situaties in de praktijk

Voor onze medewerker door:

 • ons team te motiveren en te ondersteunen om voor datzelfde doel te gaan, door ze de instrumenten aan te reiken om zichzelf bij te scholen en te ontplooien binnen een coachend kader
 • een aangename werksfeer vanaf de eerste kennismaking
 • een transparante organisatie en communicatie in alle vestigingen

Visie

Cursa wil een CVO zijn :

 • Dat respect heeft voor iedere medemens, binnen een pluralistisch kader.
 • Waar iedere deelnemer aan onderwijs zich goed voelt.
 • Dat onderwijs biedt door een team van personeelsleden.
 • Dat gezien wordt en mag gezien worden.
 • Dat meegaat met zijn tijd.

Wij willen onderwijs bieden dat:

 • zelfverrijkend werkt uitzicht biedt op attestering op secundair niveau
 • bijdraagt tot een goede integratie in onze maatschappij
 • onze cursisten een troef meer in handen geeft om je arbeidspositie te behouden of te verbeteren
 • klaarstoomt tot beroepsactiviteit en zo een meerwaarde kan bieden voor omliggende bedrijven of werkzoekenden
 • ook de niet-actieve bevolking stimuleert om te deel te nemen om zich zo beter te kunnen ontplooien in deze snel veranderende maatschappij
 • mogelijkheden biedt om nieuwe mensen te leren kennen

Wie is wie

Van directeur tot secretariaatsmedewerker, als je alvast even wilt kennismaken …