Missie

Cursa wil graag het volgende realiseren:

Voor de cursist:

 • een actueel en innoverend cursusaanbod
 • transparante leertrajecten
 • een aangename leersfeer vanaf de eerste kennismaking
 • aandacht voor ieders individueel leerdoel
 • luisteren naar de noden van iedere cursist
 • een stimulerende en innoverende leeromgeving (o.a. voldoende en aangepast cursus- en didactisch materiaal )
 • lessen die aansluiten bij realistische situaties in de praktijk
 • een transparante organisatie en communicatie in alle vestigingen

Voor onze medewerker door:

 • ons team te motiveren en te ondersteunen om voor datzelfde doel te gaan, door ze de instrumenten aan te reiken om zichzelf bij te scholen en te ontplooien binnen een coachend kader
 • een aangename werksfeer vanaf de eerste kennismaking
 • een transparante organisatie en communicatie in alle vestigingen

Visie

Cursa wil een CVO zijn:

 • dat respect heeft voor iedere medemens, binnen een inclusief en pluralistisch kader
 • waar iedere deelnemer aan onderwijs zich goed voelt
 • dat onderwijs biedt door een TEAM van personeelsleden
 • dat gezien wordt en mag gezien worden
 • dat aandacht heeft voor de toekomst en meegaat met zijn tijd

Wij willen onderwijs bieden dat:

 • zelfverrijkend werkt
 • uitzicht biedt op attestering op secundair niveau
 • bijdraagt tot een goede integratie in onze maatschappij
 • onze cursisten een troef meer in handen geeft om hun arbeidspositie te behouden of te versterken
 • klaarstoomt tot beroepsactiviteit en zo een meerwaarde kan bieden voor omliggende bedrijven of werkzoekenden
 • ook de minder actieve bevolking stimuleert om te deel te nemen om zich zo beter te kunnen ontplooien in deze snel veranderende maatschappij
 • mogelijkheden biedt om nieuwe mensen te leren kennen

Wie is wie?

 • Herwig Bruyninx
  Directeur
 • Ronny Verstraten
  Regiodirecteur Oost
 • Kristel Laudon
  Regiodirecteur Zuid
 • Jan Freson
  Regiodirecteur Hasselt
 • Guy Claes
  Regiodirecteur Noord
 • Kris De Beuckelaer
  TAC en preventie
 • Mireille Doise
  Personeelsdienst

Schoolraad

 • François Boonen
  Voorzitter, socio-economische geleding
 • Sofie Engelen
  Personeelslid
 • Anne Pouls
  lid – cursist
 • Sylvia Poorters
  personeelslid
 • Herwig Bruyninx
  directeur

Onze partners

Scroll naar boven