GO! Scholengroep 14 Maasland en CVO Cursa verwerken krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van cursisten, personeelsleden, leveranciers, klanten en derden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook wel AVG of GDPR genoemd). In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

Scroll naar boven