Versoepeling coronamaatregelen 

De hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, verantwoorden dat de coronamaatregelen ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen. 

  • De mondmaskerplicht vervalt vanaf 1 oktober in Vlaanderen, ook in het volwassenenonderwijs. We volgen daarbij de regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden. Dus cursisten en personeelsleden moeten geen mondmasker meer dragen. Het staat hen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren. 
  • Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als ‘verdedigingslinie’ om besmetting te voorkomen. In het kader van de interministeriële conferentie Volksgezondheid is afgesproken dat er een strikter ventilatiekader komt, inclusief CO2-meting in centra. De minister werkt momenteel aan een ventilatiekader dat zal worden besproken met de sociale partners. In tussentijd blijven de huidige ventilatierichtlijnen gelden. 
  • Op basis van de verplichte risicoanalyse en de expertise van je preventieadviseur kunnen altijd extra maatregelen worden opgelegd voor bepaalde ruimtes (bv. een CO2-meter verplichten, capaciteitsbeperking, alsnog mondmaskerplicht). Ook een lokaal bestuur kan op basis van de lokale situatie beslissen tot extra maatregelen. 
  • In functie van contact tracing blijft het ook aangewezen om cursisten een vaste plaats toe te wijzen. 

De striktere maatregelen in Brussel blijven na overleg met de virologische experten en de onderwijspartners voorlopig gehandhaafd. Tot zolang blijft in Brussel ook de mogelijkheid bestaan om tijdelijk nieuwe of bestaande cursisten per mail in te schrijven. 

Mochten er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onderwijsveld, net als in het verleden, haar verantwoordelijkheid nemen. Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen