• Geen capaciteitsbeperking van contactonderwijs meer. Het is niet langer verplicht om in de leslokalen onderling 1,5 meter afstand te houden tussen cursisten.
 • Geen mondmaskerplicht wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt.
  • Er kan opnieuw worden lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker en er moet geen onderlinge afstand meer gehouden worden wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt. Voorbeeld van stilstaan: cursist staat aan een draaibank, zaagmachine enz. bij praktijkopleidingen.
  • Leraren dragen een mondmasker wanneer ze rondlopen in de klas. Wanneer ze aan hun bureau zitten of vooraan aan het bord lesgeven, mag het masker uit.
  • Cursisten en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit.
  • Op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in gebouwen wordt er door iedereen (onderwijspersoneel, essentiële derden en cursisten) afstand gehouden of een mondmasker gedragen.
 • Inschrijvingen, intakegesprekken en niveautesten kunnen fysiek doorgaan in het centrum of digitaal op afstand georganiseerd worden. Centrum en personeel kunnen samen bepalen dat deze activiteiten in het centrum enkel op afspraak kunnen plaatsvinden.

Je vindt hier een uitgebreid overzicht van de geldende maatregelen. Deze blijven gehandhaafd tot minstens eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of vereisen kan het onderwijsoverleg vroeger samenkomen voor een evaluatie..

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en cursisten, is het virus echter nog niet verdwenen. Waakzaamheid blijft aangewezen.

 • Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.
 • De preventieadviseur van je centrum oordeelt over de veiligheid van de lokalen. Hij kan op basis van een lokale risicoanalyse bijkomende maatregelen voorstellen en b.v. aanraden in bepaalde lokalen een CO2-meter te installeren of een mondmaskerplicht in te voeren.

Inzetten op goede handhygiëne blijft eveneens belangrijk.

De FAQ en de pagina met pandemiescenario’s voor het volwassenenonderwijs wijs zijn aangepast aan de bijsturingen.

Wij wensen iedereen een vlotte start van het schooljaar.