Maatregelen vanaf 20 november 2021
Aantal cursisten dat tegelijk naar het centrum kan gaan100% (geen capaciteitsbeperking qua groepsgrootte)
Specifieke aandachtspuntenAandachtspunten Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, lessen…Personeelsleden en cursisten komen bij voorkeur te voet, met de fiets, of met ander eigen vervoer naar het centrum. Maw vermijd zoveel mogelijk samenscholingen zoals in de trein of bus…
Afstandsonderwijs als alternatief voor contactonderwijsWij blijven zoveel mogelijk contactonderwijs aan bieden, zeker voor de praktijkvakken. Indien de klas akkoord gaat om de les in afstandsonderwijs te geven, zal een goedkeuring van de directie dit bevestigen.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen, …)Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, …).
Gebruik infrastructuur en klaslokalenCursisten krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.Lokalen worden maximaal geventileerd conform de adviezen van de preventieadviseur.Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer:Hou maximaal afstand van elkaar.Ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.Draag een mondmasker indien geen afstand kan worden gehouden.Als de lessen fysiek doorgaan in lokalen van derden (bv. VDAB, lokale dienstencentra, gevangenis) kan het dat de veiligheidsmaatregelen binnen het volwassenenonderwijs en de partnerorganisaties verschillen.
(Lunch)pauzeDe (lunch)pauze kan opnieuw georganiseerd worden in de refter, maar ook nog steeds op andere plaatsen.Ventileer zoveel als mogelijk.Kies indien mogelijk een vaste plaatsen.
HandhygiëneVerzorg je handhygiëne. Was ze regelmatig.
Verluchting en ventilatieMaximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.
Social distancing (1,5 meter) MondmaskersPrincipe: in publiek toegankelijke ruimtes wordt steeds een mondmasker gedragen vanaf de leeftijd van 10 jaar.  In de niet-publiek toegankelijke ruimtes (klaslokaal, leraarslokaal, …) zijn volgende principes van toepassing: Alle cursisten en personeelsleden dragen binnen een mondmasker in het centrum.Als de cursisten stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.Buiten kunnen de mondmaskers af, als cursisten intense fysieke contacten vermijden.Alle personeelsleden dragen in beginsel een mondmasker (indien geen afstand kan worden gehouden). Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de cursisten (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).Personeel en cursisten houden maximaal afstand.
Gebruik van materiaal in het centrumNormale werking.
StagesStages en werkplekleren kunnen doorgaan volgens de regels van toepassing op de onderneming.Stagebegeleiding is mogelijk op de locatie.
InschrijvingenInschrijven kan in het centrum gebeuren of digitaal. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
Intakegesprekken/niveautestenIntakegesprekken en niveautesten worden waar mogelijk digitaal op afstand georganiseerd.
Secretariaat/onthaalAlle personeelsleden en cursisten dragen een mondmasker.  Er is een scheiding voorzien met plexiglas aan de balie.