Bruyninx Herwig
Directeur
Naeten Ben
Regiodirecteur
Pascale Antonio
Regiodirecteur
Verstraten Ronny
Regiodirecteur
Baor Georgy
Adjunct directeur
Freson Jan
Adjunct directeur
Lambrechts Dimitri
Adjunct directeur
Vermeer Bart
Adjunct directeur
Gaspercic Marleen
Pedagogisch directeur + aanvangsbegeleiding
De Beuckelaer Kris
TAC en preventie
Doise Mireille
Personeelsdienst